Menu
LS CONNECT
Beleggers op zoek naar inkomen

Beleggers op zoek naar inkomen

De impact van een inflatie van 2% per jaar komt over een periode van 20 jaar neer op een waardevernietiging van 32.7%.

Een spaarrekening brengt inclusief getrouwheidspremie 0.11% bruto op. Staatsleningen in euro bieden negatieve nettorendementen tot en met een looptijd van 5 jaar, en bedrijfsobligaties blijven amper positief met ongeveer 0.5% netto op looptijden langer dan 3 jaar. Deze realiteit is niet nieuw. Ook vorig jaar en het jaar daarvoor konden obligatieportefeuilles in euro geen positieve resultaten neerzetten. Je moest al risico’s willen aanvaarden op vlak van munt of kwaliteit van debiteur (high yield) om enigszins de geldontwaarding voor te blijven.

Jongeren maken best tijdig werk van doelmatige pensioenplannen. Ouderen waarvan de levensverwachting almaar toeneemt doen er goed aan om in hun portefeuille standaard een dynamiek in te bouwen.

Deze dynamiek wordt ingevuld met aandelenposities waarvan de wetmatigheid op lange termijn wél uitzicht geeft op bescherming van koopkracht. Bij Leo Stevens & Cie worden in een defensieve portefeuille tot maximum 35% aandelenposities ingenomen.

Dividenden belangrijker dan meerwaarden

De geherinvesteerde dividenden zijn goed voor ongeveer 80% van het rendement van aandelen. Dit geldt niet alleen voor een internationaal gespreide aandelenportefeuille over de periode 1900 tot 2018 maar ook voor een portefeuille van Belgische aandelen.

Lees het volledige artikel (incl selectie van aandelen met mooi netto dividendrendement) via link.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u