28 september 2023 LS Focus magazine 2023 Q4 Eigen artikels Hoe spelen wij in op digitale connectiviteit?

Aangezien we bij Leo Stevens volop geloven in het thema digitale connectiviteit voor de langere termijn, hebben we in onze fondsen al de nodige investeringen gedaan in deze richting. Hieronder bespreken we eerst drie aandelen die deel uitmaken van het LS Value Global Equity fonds en vervolgens twee aandelen die in het LS Value European Small&Midcap fonds opgenomen zij 

SBA Communications

Het Amerikaanse SBA Communications is, samen met onder meer American Tower en Crown Castle, één van de grootste aanbieders van zendmasten ter wereld. SBA heeft een portefeuille van ongeveer 34.000 zendmasten die verspreid staan over Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Het gros van deze torens bevindt zich in de Verenigde Staten. SBA biedt de zendmasten infrastructuur aan de diverse telecomspelers zoals AT&T, T-Mobile en Verizon aan. Deze spelers kunnen hun gespecialiseerde telecomapparatuur installeren op de zendmasten om zo een optimaal mobiel bereik aan te bieden aan hun klanten. SBA dient dus zelf niet te investeren in de telecomapparatuur.


Het voordeel van dit verdienmodel is onder meer de lange looptijd van de contracten en het zeer lage verloop van klanten. De klanten willen immers de best mogelijke dekking aanbieden aan hun gebruikers en een switch naar torens van andere aanbieders kan dit in het gedrang brengen. Bovendien is het kostelijk om alle apparatuur regelmatig opnieuw te moeten installeren op nieuwe locaties.

Tenslotte zijn er amper nog goedkeuringen voor nieuwe locaties, waardoor de concurrentie zeer beperkt blijft. Dankzij deze sterke positie haalt SBA operationele marges van 85% in de VS, hun meest winstgevende markt. Dit wordt onder meer gebruikt om de aandeelhouder te verwennen met een dividend dat jaarlijks met 20% verhoogd wordt.

Equinix

Equinix is wereldwijd de grootste aanbieder van ‘Colocatie’ datacenters. Equinix koopt, bouwt of huurt gebouwen die het vervolgens uitbaat als datacenter. Klanten kunnen hun servers tegen een vergoeding installeren in één van de 237 datacenters die Equinix momenteel uitbaat. Meestal wordt éénzelfde locatie verhuurd aan verschillende klanten. Bijgevolg wordt het risico beperkt voor Equinix. Mocht één van de klanten vertrekken op één van hun locaties, dan valt Equinix hier niet volledig zonder inkomsten. Naast de
vergoeding voor de huur, ontvangt Equinix ook nog inkomsten voor bijkomende diensten. Servers zijn vaak zeer energieintensief waardoor ze veel warmte opwekken. Equinix zorgt daarom voor een geschikte koeling van de installaties om een optimale werking te garanderen. Daarnaast zorgt Equinix indien gewenst ook voor een geschikte interconnectie tussen verschillende servers van dezelfde klant, zowel binnen eenzelfde locatie als over verschillende locaties heen en voor connecties tussen servers van verschillende klanten. Equinix ontvangt een vergoeding per connectie die gelegd wordt en het totaal loopt ondertussen al op tot
456.000 connecties. Tenslotte kunnen kleinere spelers er ook voor opteren om servers te huren van Equinix in plaats van deze zelf aan te kopen en te installeren.

Equinix verwacht een omzetgroei van 8-10% per jaar tot 2027, waarbij het sneller zal groeien dan de markt. Over deze periode zou het dividend elk jaar met minstens 10% groeien.

ASML Holding

Geen datacenters, AI of Internet-ofThings applicaties zonder chips en geen chips zonder ASML. De Nederlandse grootmacht is de marktleider in het aanbieden van Deep Ultraviolet (DUV) lithografie productiemachines en de enige aanbieder van Extreme Ultraviolet (EUV) lithografie productiemachines voor chips. Deze machines zijn nodig om de meest complexe chips ter wereld te kunnen produceren. Dankzij het quasi-monopolie in de markt kan ASML de vraag niet bijhouden. Het orderboekje bedraagt ondertussen bijna tweemaal de jaaromzet. Bovendien realiseert het bedrijf hoge marges die het vertaalt in stevige winstcijfers. De winst per aandeel is sinds 2010 al jaarlijks gemiddeld met 18% gestegen. 

ASML verwacht dat de eindmarkten jaarlijks met gemiddeld 9% zullen blijven groeien tot 2030. Bijgevolg zal er nog niet meteen een einde komen aan de sterke groei van ASML. We volgen wel de handelsoorlog tussen China en de VS aandachtig op. ASML mag onder druk van de VS de meest geavanceerde toestellen immers niet meer leveren aan Chinese klanten. Gelukkig blijft de vraag van andere regio’s zodanig groot dat het bedrijf hier voorlopig geen hinder van ondervindt.

TKH Group

De eveneens Nederlandse TKH Group maakt deel uit van het LS Value European Small&Midcap fonds. Dit bedrijf, dat vroeger door het leven ging als Twentsche Kabelfabriek, is actief in slimme visuele, productie- en connectiviteitssystemen. De 2D en 3D visuele systemen worden onder meer gebruikt voor de beveiliging van gebouwen en parkings, maar ook voor industriële automatisatie. Onder de slimme productiesystemen valt robotica om productieprocessen te automatiseren. De slimme connectiviteitssystemen omvatten dan weer onder andere de meest geavanceerde vorm van glasvezelnetwerken voor data- en communicatienetwerken en kabels om windturbines te connecteren met het elektriciteitsnetwerk.

Het management mikt tegen 2025 op een omzet van 2 miljard EUR en een rendement op de omzet van minstens 17%. De aandeelhouders worden verwend met een brutodividend van bijna 4%. 

Signify

Ook het tweede aandeel uit het LS Value European Small&Midcap fonds komt van onze noorderburen. In 2016 werd de verlichtingstak van Philips Electronics afgesplitst en in 2018 werd het bedrijf hernoemd naar Signify. Dit bedrijf is de wereldleider op het vlak van geconnecteerde LED-verlichting. Er wordt niet alleen continu geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van de lampen; de lampen kunnen nu ook verbonden worden met Internet-of-Things applicaties. Zo is het onder meer mogelijk om de verlichting te bedienen via spraakassistenten van Amazon of Google, of kan de verlichting zich automatisch aanpassen aan muziek en kunnen lampen automatisch de eigen instellingen aanpassen voor bijvoorbeeld een optimale kweek van groenten in serres. Het bedrijf heeft al meer dan 114 miljoen geconnecteerde lichtpunten verkocht.

Daarnaast is het ook bezig met de ontwikkeling van LiFi, een baanbrekende technologie waarbij breedbandverbinding via lichtgolven verspreid kan worden om ook locaties te bereiken waar geen WiFi beschikbaar is. Ook zijn ze bezig met UV-C verlichting. Deze technologie van Signify wordt gebruikt om oppervlaktes te desinfecteren en werd onder meer gebruikt voor het bestrijden van COVID-19. Als extra pluspunt kunnen we nog noteren dat het bedrijf wereldwijd al 100% CO 2-neutraal is.