05 juli 2021 Persartikels Adviesbeheer heeft wel nog toegevoegde waarde

Luisteren naar de klant staat voorop. Adviesbeheer hoort daar ook bij.

Veel private banken en vermogensbeheerders bouwen hun adviesbeheeractiviteiten verder af onder druk van regelgeving en administratieve rompslomp. Bij Leo Stevens is dat zeker niet het geval. Maar de groei zit vooral in het discretionair, goed voor zowat drie vierde van onze totale activa onder beheer van 1,2 miljard euro.

Investment Officer interviewde Riet Vijgen, portefeuillebeheerde bij Leo Stevens, over discretionaire mandaten. Die mandaten worden deels ingevuld met trackers en fondsen van derden, en deels met individuele lijnen. De activa onder beheer in die discretionaire mandaten zijn opgelopen tot bijna 900 miljoen euro en zijn zo goed voor het leeuwendeel van de totale 1,2 miljard euro onder beheer.

"Van oudsher vulden we portefeuilles vooral in met individuele lijnen, waar we de nodige analisten voor in huis hebben. Voor bepaalde thema's en regio's kiezen we nu ook soms voor beleggingsfondsen of trackers wanneer we enerzijds meedere facetten van een bepaald thema willen coveren of anderzijds in een meer risicogespreide portefeuille van beloftevolle small & midcaps willen investeren. Daarom hebben we ook de nodige analysecapaciteiten in huis om die actief en passief beerde instrumenten te selecteren.

Thema's

Bij Leo Stevens hebben we twee overkoepelende megatrends geïdentificeerd: demografie en technologie. Onder die megatrends hebben ze zes thema’s geïdentificeerd: digitalisering, duurzaamheid, infrastructuur, gezondheidszorg, vrije tijd en luxe en outsourcing.
digitalisering, duurzaamheid, infrastructuur, gezondheidszorg, vrije tijd en luxe en outsourcing.

In het interview met Investment Officer legt Riet uit hoe we deze thema's bij Leo Stevens toepassen en waarom we ervan overtuigd zijn dat adviesbeheer nog een toegevoegde waarde heeft. U kan het volledige artikel hier terugvinden.