Menu
LS CONNECT

De roots van Ackermans & van Haaren gaan terug tot in 1850. In dat jaar richtte de Nederlander Nicolaas van Haaren een bedrijf op gespecialiseerd in de uitvoering van openbare werken. Vooral in bagger- en waterbouwwerken blinkt het bedrijf uit. In 1876 treedt de jonge ingenieur Hendrik Willem Ackermans er in dienst, die zich ontpopt tot een begenadigd bouwheer. Het duurde bijgevolg niet lang vooraleer beide heren zakenpartners werden. Beide families raken nog meer met elkaar verweven wanneer Nicolaas van Haaren weduwnaar wordt en trouwt met de zus van Hendrik Willem Ackermans. Daarop trouwt Hendrik Willem Ackermans met de dochter van Nicolaas van Haaren. De twee families kregen samen 17 kinderen, die een prominente rol zullen spelen in de verder uitbouw van het bedrijf.

In 1924 wordt de onderneming omgedoopt tot een Belgische NV gevestigd in Antwerpen. Een belangrijk punt in de geschiedenis van het bedrijf is de nauwe samenwerking met Société Générale de Dragage na Wereldoorlog II. Deze vennootschap kennen we vandaag als CFE. CFE en AvH fuseren hun baggeractiviteiten in 1974 en brengen deze activiteiten onder in DEME.
Een tweede belangrijk punt in de geschiedenis van het bedrijf is in 1999, wanneer AvH een bod uitbrengt op de holding Belcofi . Belcofi bezit de meerderheid van de aandelen van Bank Delen.
In 2013 grijpt Ackermans & van Haaren de macht bij CFE, hierdoor krijgt de investeringsvennootschap de volledige controle over DEME.

Aandeelhouderswaarde
Ackermans & van Haaren creëerde reeds een significante meerwaarde voor haar aandeelhouder. In 1984 trekt de groep naar de beurs aan 1.95 euro per aandeel, vandaag noteert het aandeel aan 130 euro. Op 34 jaar vermenigvuldigde de beurskoers dus met factor 67.

De voornaamste activiteiten
Bagger- en waterbouwwerken
De baggersector is een oligopolie. De markt wordt grotendeels verdeeld tussen de Belgische en de Nederlandse bedrijven DEME, Boskalis, Van Oord en Jan de Nul. Deze activiteiten hebben het bedrijf geen windeieren gelegd. De sterkste groeiaandrijver vandaag is de offshore windactiviteit, een markt waarin DEME een sterke marktpositie bekleedt.
DEME kijkt echter verder dan dit, recentelijk bouwde het een zuigrobot om mangaanknollen, rijk aan mineralen, op de bodem van de oceaan op te rapen. DEME investeerde reeds 60 miljoen euro in dit diepzeeproject. Zulke knollen zijn interessant omdat ze rijk zijn aan nikkel, koper, mangaan en kobalt. De opportuniteiten zouden enorm zijn; DEME deed in dit kader de overname van het Oostendse bedrijf G-Tec Mineral Resources, dat eveneens een concessie van 15 jaar heeft voor het zoeken naar mineralen in een gebied dat twee keer zo groot is als België.
Tegen 2026 hoopt het bedrijf te starten met de commerciële ontginning.

Private banking
De private banking activiteiten bestaan uit de merknamen Delen Private Bank, JM Finn, Oyens & Van Eeghen en Bank J. Van Breda. Het paradepaardje is ongetwijfeld Delen Private Bank, het beheerde vermogen (discretionair beheer en bewaring) steeg van minder dan 10 miljard euro in 2008 tot meer dan 40 miljard euro eind 2017.

Vastgoed
De vastgoedactiviteiten zijn beduidend kleiner dan de twee voorgaande, maar wel zeer performant. Ackermans & van Haaren bezit 1/3 van de beursgenoteerde vastgoedvennootschap Leasinvest.
In portefeuille zit eveneens Extensa die eigenaar is van de site Tour en Taxis en Cloche d’Or.

Energie en grondstoffen
Ackermans heeft eveneens een participatie van 30% in Sipef. Het bedrijf boekte een stevige volumegroei, maar kon hier financieel nog niet van profiteren door de daling van de palmolieprijzen.

Hoge kwaliteit, maar geen discount
Momenteel bedraagt de intrinsieke waarde - NAV (net asset value) van Ackermans & van Haaren 130 euro. Dit komt quasi overeen met de beurskoers van vandaag. De meeste holdings noteren aan een korting versus hun NAV. Dit is hier niet het geval, omdat investeerders de portefeuille erg hoog inschatten. Het bestuur van Ackermans & van Haaren is immers nauw betrokken bij haar investeringen en genereerde sinds de beursgang in 1984 een zeer sterke return. De fundamenten ogen alvast nog steeds zeer sterk, waardoor wij geloven dat dit sterke Antwerpse verhaal nog niet ten einde is.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u