Menu
LS CONNECT

Al meer dan 100 jaar beheert de invloedrijke Zweedse familie Wallenberg haar financiële en industriële belangen via haar holdingmaatschappij Investor AB.

Investor AB is met een marktkapitalisatie van omgerekend 27 miljard EUR en een boekwaarde van 36 miljard EUR ruim de grootste Europese beursgenoteerde holdingmaatschappij. Het is meer dan dubbel zo groot als de nummer 2, het Belgische GBL. Dit najaar kwam de verantwoordelijke Investor relations van Investor AB het beleid en de beursgenoteerde posities bij Leo Stevens op kantoor toelichten.

Van oudsher wordt Investor AB geassocieerd met haar jarenlange aandeelhouderschap in verschillende vooraanstaande Scandinavische beursgenoteerde bedrijven. Ronkende namen als Atlas Copco, ABB, Astra-Zeneca en Ericsson zitten al ettelijke jaren in de portefeuille en werden via actief aandeelhouderschap en een uitgekiende ‘buy & build’- strategie uitgebouwd tot wereldspelers binnen hun sector. Die beursgenoteerde portefeuille is vandaag goed voor ongeveer 70% van de totale boekwaarde van Investor AB en leverde de voorbije 4 jaar bijna 60% van de totale dividendstroom. Die dividenden worden dan na aftrek van de operationele kosten van de holdingstructuur voor ongeveer de helft uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders van Investor AB. De andere helft wordt geherinvesteerd in bestaande en nieuwe posities. Slechts een kwart van het totale investeringsbudget ging de voorbije vier jaar naar de beursgenoteerde portefeuille. Het belang in ABB, Atlas Copco en Ericsson werd verhoogd en met het Finse Wärtsila kwam er één nieuwe participatie bij in portefeuille. Wärtsila is actief als leverancier van motoren en scrubbers voor de scheepvaart en levert technologie en kennis rond groene stroom.

Investeringen verschoven de voorbije jaren dus hoofdzakelijk richting de private equity fondsen van EQT en Patricia Industries. Die laatste is de investeringstak van de familie Wallenberg die de niet beursgenoteerde participaties, voornamelijk uit de gezondheidszorg, beheert. De grootste positie binnen Patricia Industries is het Zweedse bedrijf Mölnlycke, gespecialiseerd in wondverzorging en chirurgisch textiel en het succesverhaal binnen de portefeuille.
Investor kocht Mölnlycke in 2007 en slaagde er sindsdien in om de waarde te verdrievoudigen tot omgerekend 6 miljard EUR. Daarenboven keerde Mölnlycke ook nog eens stevige dividenden uit ter waarde van 1.25 miljard EUR in totaal. Op 10 jaar tijd groeide Mölnlycke uit tot dé belangrijkste participatie in de portefeuille van Investor, nu goed voor 15% van de netto inventariswaarde (NIW).


Jarenlang werd die NIW berekend door de totale marktwaarde van de beursgenoteerde portefeuille te nemen en daarbij de waarde van Patricia Industries en de deelnemingen in de Private Equity fondsen van EQT bij op te tellen. De laatste twee werden dan gewaardeerd via een ietwat technische boekhoudkundige berekening. Goed een jaar geleden gaf Investor eveneens een tweede NIW-berekening, waarbij het de marktwaardering van sectorgenoten toepast op de private ondernemingen in portefeuille. Daardoor komt de echte meerwaarde, op onder meer Mölnlycke, beter tot uiting. Die NIW op basis van marktwaardering ligt momenteel zo’n 12% boven de klassieke NIW berekening.
De koers, op het moment van schrijven rond de 380 SEK, noteert aan een korting van meer dan 20% ten opzichte van de meest conservatieve NIW berekening van de twee, de klassieke NIW die momenteel op ongeveer 490 SEK uitkomt.

Wij beschouwen Investor AB als een kernwaarde in een gespreide aandelenportefeuille.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u