Menu
LS CONNECT
Berkshire Hathaway - een vaste waarde

Berkshire Hathaway - een vaste waarde

In 1962 begon ene Warren Buffett aandelen op te kopen...

...in Berkshire Hathaway, een textielproducent. De productie van textiel was een tanende activiteit in de VS waarop Buffett besloot om de activiteiten te diversifiëren richting verzekeringen.


In eerste instantie kocht hij de National Indemnity Company om in de jaren ‘70 de activiteiten van GEICO (Government Employees Insurance Company) daaraan toe te voegen. Tot vandaag vormen beide bedrijven nog steeds de kern van Berskhire’s belangrijkste activiteit: verzekeringen.


In 1985 sloot Berkshire Hathaway haar laatste textielactiviteiten en nog later erkende Buffett dat zijn investering in de textielsector via Berkshire Hathaway zijn grootste vergissing ooit was. Hij berekende dat hij tot 200 miljard USD aan potentiële meerwaarde had gemist door in 1962 niet te kiezen voor een investering in verzekering maar dus wel voor de textielnijverheid.
Dat bedrag berekende hij via de éénvoudige, maar oh zo belangrijke, formule van de samengestelde intresten over een periode van 45 jaar.

Diezelfde formule van de samengestelde intresten maakt van het A-aandeel van Berkshire Hathaway, met een prijs van 300,000 USD, het hoogst geprijsde aandeel op de New York Stock Exchange. In de meer dan 50 jaar keerde Warren Buffett slechts éénmaal een dividend uit, in 1967, en werden alle winsten geherinvesteerd in bestaande activiteiten of in nieuwe investeringen. Door de jaren heen werden die winsten herbelegd in private bedrijven onder meer actief in de bouw (Clayton Homes), nutsvoorzieningen (MidAmerican Energy), consumptiegoederen (Duracell, kleding, juwelen, meubelzaken), de luchtvaart (Precision Castparts), goederentransport per trein (Burlington Northern Santa Fe), chemie (Lubrizol), de verkoop van vastgoed (HomeServices) en caravans (Forest River) en uiteraard ook in verzekeringen.

Naast private bedrijven kent de portefeuille van Berkshire ook verschillende deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven en die trekken logischerwijze nog steeds de meeste aandacht. Verschillende van die deelnemingen zitten al jaren in de portefeuille van Berkshire en dat met stevige meerwaarden op de aankoopprijs zoals bij American Express, Coca-Cola Company, Moody’s, Kraft Heinz en Wells Fargo. Meer recent zijn de aankopen in Apple, Delta Airlines en General Motors. Ondanks die aankopen bleef de cash op de balans van Berkshire aandikken, tot meer dan 100 miljard USD. Al die tijd zaten de financiële markten te wachten op een volgende grote investering van het orakel van Omaha. Tot verrassing van zowat iedereen besloot Buffett deze zomer hun jarenlange politiek rond het inkopen van eigen aandelen te wijzigen. Voordien kocht Buffett enkel eigen aandelen in als de aandelenkoers minder dan 1.2x de boekwaarde van Berkshire Hathaway bedroeg. De laatste keer dat Berkshire eigen aandelen inkocht dateerde alweer van december 2012. Sindsdien steeg de prijs van de A-aandelen met 147%. De nieuwe regel houdt in dat Berkshire Hathaway eigen aandelen mag inkopen wanneer Warren Buffett en zijn jarenlange vriend en medebestuurder Charlie Munger vinden dat de beurskoers onder de intrinsieke waarde van Berkshire ligt.


Bij de publicatie van de zeer sterke derde kwartaalresultaten lieten Buffett en Munger weten dat ze voor iets minder dan 1 miljard USD aan eigen aandelen hadden ingekocht. De ratio prijs/boekwaarde stond toen op ongeveer 1,3. De groei in diezelfde boekwaarde kwam over de periode 1965-2017 uit op een gemiddelde van 19% per jaar. Ter vergelijking, de S&P strandde op 10% jaarlijkse groei, met herinvestering van dividenden.

De sterke track record van Berkshire Hathaway en haar consistente investeringspolitiek zijn van aard om bij menig analist en portefeuillebeheerder, inclusief die van Leo Stevens, respect af te dwingen. Berkshire Hathaway is een vaste waarde in portefeuille.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u