Menu
LS CONNECT
Waarvoor staat Leo Stevens Private Banking?

Waarvoor staat Leo Stevens Private Banking?

Leo Stevens & Cie is al meer dan 70 jaar de compagnon de route voor haar cliënten. Zij kiezen voor ons omwille van verschillende specifieke redenen.

Leo Stevens Private Banking from Leo Stevens on Vimeo.

Een korte schets

Uw vermogen is uw levenswerk en dus een zeer persoonlijke kwestie. Daarom is vermogensbeheer bij Leo Stevens & Cie meer dan pure zakelijkheid. Voor ons primeert de menselijke relatie waarbij we u in alle vertrouwen begeleiden en adviseren. En u niet alleen. Ook uw partner, kinderen en dromen nemen we mee in het verhaal.

Deze persoonlijke en pure samenwerking is voor ons uiterst kostbaar. Ze groeit langzaam maar duurzaam. Zoals een parel dat door de tijd gevormd wordt tot een juweel om te koesteren.

Al meer dan 70 jaar zorgt de familie Stevens met vier generaties experts ervoor dat het familiebedrijf verder bouwt op zijn authentieke waarden van integriteit, respect, engagement, waarde voor uw geld en proximiteit.

Leo Stevens & Cie in Sterck Magazine

Naar aanleiding van onze 70ste verjaardag bracht Sterck Magazine een bezoek aan onze kantoren. Ze schetsten een uniek portret en kregen antwoorden op enkele zeer specifieke vragen omtrent onze manier van werken, geschiedenis en toekomst. Lees het volledige artikel op onze blog.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u