Menu
LS CONNECT
Leo Stevens & Cie blaast 70 kaarsjes uit

Leo Stevens & Cie blaast 70 kaarsjes uit

LEO STEVENS & CIE
BLAAST 70 KAARSJES UIT


Net na de Tweede Wereldoorlog startte Alfons Stevens als wisselagent op de beurzen van Antwerpen en Brussel. Vandaag staat het familiebedrijf voor puur en persoonlijk vermogensbeheer met een empathische benadering. De vierde generatie staat intussen klaar.

De financiële instelling Leo Stevens & Cie is één van de weinigen met eigen naam. “Ik ben daar toch ontzettend fier op”, zegt zaakvoerder Ingrid Stevens.
Mijn grootvader startte 70 jaar geleden als wisselagent tout court. Vandaag staan we bij de oudere generatie nog altijd bekend als ‘Stevens van de gouden muntjes’. Het oudste goudhandelhuis van Antwerpen gaat vandaag verder onder Stevens Exchange nv. De zustervennootschap Leo Stevens & Cie is een beursvennootschap, actief in private banking.

”Zorg voor vermogen“

Door onze onafhankelijkheid zijn we voor veel ondernemers een klankbord bij hun zakelijke initiatieven. Maar wat minstens zo belangrijk is, is de aandacht die we besteden aan het uitbouwen en het beschermen van het privévermogen, naast het voeren van een bedrijf. Kwestie van het ondernemerschap in balans te brengen of te houden met de familiale realiteit. Ook de overdracht van vermogen naar de volgende generatie komt aan bod. Het spreekt vanzelf dat het performant beheer van het roerende vermogen van cliënten hierbij een permanente en logische ambitie is.

”Een wereld in beweging"

Om het zeventigjarig bestaan te vieren, organiseert Leo Stevens & Cie voor haar klanten een triptiek rond een wereld in beweging.
"Jacques Vandermeiren, CEO van het Antwerpse Havenbedrijf, gaf onlangs al een lezing over zijn haven als barometer van economische conjunctuur”, zegt Ingrid Stevens. “Op een tweede feestavond zal politiek journalist Ivan De Vadder ingaan op de wijzigende wisselwerking tussen politiek en media, waar o.m. het fenomeen ‘fake news’ aan bod komt. We sluiten het jaar af met een avond waar gastspreker Karel Van Eetvelt, CEO van Febelfin een blik werpt op de toekomst van de financiële dienstverlening. De banksector ondergaat immers een ingrijpende transformatie onder invloed van dwingende internationale regelgeving en technologische ontwikkelingen zoals digitalisering, artificiële intelligentie, big data en fintech."

De interessante keynotes geven de klanten van Leo Stevens & Cie nog meer inzicht. Dat is wat we standaard sowieso doen: proactief meedenken. We zijn een compagnon de route, een vertrouwenspersoon voor ondernemers. En dat willen we ook in de toekomst blijven. De vierde generatie staat klaar om op een duurzame, empathische manier te beleggen. Puur én persoonlijk, zoals omschreven in onze baseline.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u