Menu
LS CONNECT
De automobielsector schakelt naar een hogere versnelling

De automobielsector schakelt naar een hogere versnelling

Het Dieselgate-schandaal leek een regelrechte schandvlek op de automobielsector. Het leek alsof Volkswagen de ganse sector mee zou sleuren in een neerwaartse schandaalspiraal. Toch kon de sector een bocht nemen en van de nood een deugd maken door volop in te zetten op de vergroening van ons wagenpark.

Investeringen in de automobielsector

Ondertussen kondigde elke grote autofabrikant grote investeringsplannen aan om in te zetten op nieuwe technologieën om onze toekomstige wagen aan te drijven. Dit gebeurde vooral onder toenemende druk van de publieke opinie, maar de autosector lijkt het deze keer wel te menen. Gelijktijdig loopt ook een tweede investeringsrace: die voor de zelfrijdende wagen.

Een belangrijke rol voor de regulerende overheid

Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 70 miljoen personenwagens verkocht, quasi allemaal met een traditionele verbrandingsmotor, aangedreven door benzine of diesel. Het aandeel van de traditionele verbrandingsmotor zal nog verschillende jaren een eind boven dat van de elektrische wagen liggen. Bovendien zal die verschuiving niet overal even snel gebeuren, dat is in grote mate afhankelijk van de geldende regelgeving per land en dus van de geldende uitstootnormen en de financiële ondersteuning voor elektrische wagens.

Europa en de VS namen traditiegetrouw het voortouw in het bepalen van emissienormen om de schadelijke uitstoot van voertuigen te beperken. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen beiden die deels een verklaring bieden voor de verschillen in de verkoopcijfers.

Minder strenge regels vanuit de EU

Traditiegetrouw legt de EU minder strenge regels op voor de uitstoot van dieselwagens dan voor benzinewagens. In de VS was de situatie net tegenovergesteld. Dat verschil in regelgeving ligt mee aan de basis voor het historisch hoge aandeel (van meer dan 50%) van dieselwagens in Europa terwijl de dieselwagen in de VS een marktaandeel haalt van slechts 5%.

Zowel de VS als de EU willen die normen meer harmoniseren, waardoor de EU strenger zal worden voor dieselwagens terwijl de VS net strenger wordt voor de benzinewagen. In Europa zijn de resultaten daarvan al merkbaar. Het aandeel van dieselwagens in de verkoop daalde van 55% vorig jaar naar 38% in de eerste drie maanden van 2018. In aantal verkochte wagens is dat goed voor een daling van 320.000 voertuigen, terwijl het aantal verkochte benzinewagens steeg met 300.000 voertuigen. Zowel Europa als de VS zetten tegelijkertijd ook in op strengere uitstootnormen voor zowel diesel- als benzinewagens.

Beperkte uitstoot van de verbrandingsmotor

Zowel in de VS als in Europa grijpt de veranderende regelgeving vooral in op het terugdringen van de uitstoot van de verbrandingsmotor en nog niet meteen op het promoten van nieuwe vormen van aandrijving. In de eerste drie maanden van 2018 werden slechts 43 000 volledig elektrische wagens verkocht in gans Europa, bijna een kwart daarvan enkel in Noorwegen. Nog eens evenveel wagens van het type plug-in hybride werden verkocht, maar die hebben nog altijd een verbrandingsmotor onder de motorkap en zorgen nog altijd voor uitstoot. Toch trekken alle autoproducenten hun investeringsbudgetten stevig op - tot nu 90 miljard USD in totaal- vooral om meer elektrische modellen op de markt te brengen.

Benieuwd naar meer inzichten in de automobielsector?

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u