Menu
LS CONNECT
Duurzaamheid leeft meer dan ooit, ook in beleggen

Duurzaamheid leeft meer dan ooit, ook in beleggen

Duurzaamheid leeft meer dan ooit, ook in beleggen

Elke spaarder of investeerder is geïnteresseerd in het rendement van zijn of haar portefeuille. Maar niet iedereen hecht evenveel belang aan het duurzame karakter ervan.

Desalniettemin klinkt de vraag naar duurzame beleggingen steeds luider in de maatschappij. Zo wegen maar liefst twee derde van de beleggers niet meer alleen de financiële aspecten van de belegging af maar houden ze ook steeds meer rekening met ethische waarden, maatschappelijk belang, gezondheid en klimaat.

En wat blijkt nu ?

 • Duurzaamheid valt vooral bij jongeren en bij vrouwen in de smaak. En dit is een duidelijk internationale trend . Volgens een studie van het Amerikaanse Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing is 75 % van alle individuele investeerders geïnteresseerd in duurzaam beleggen. Dit percentage ligt nog hoger bij twintigers en dertigers , de zogenaamde millenials. Want het blijkt dat in deze leeftijdsgroep zelfs 86 % geïnteresseerd is … en de interesse blijft maar stijgen.
 • Nog een opvallende conclusie in deze studie is dat het bewustzijn rond duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid vandaag vlugger groeit bij investeerders dan bij consumenten in het algemeen. Is dat omdat duurzame consumptie op vlak van eten, kleding en wonen dikwijls toch een extra prijskaartje heeft terwijl dit niet zo is bij duurzaam beleggen ? Of zijn vele beleggers ervan overtuigd dat ze door duurzaam beleggen echt wel grote impact hebben waardoor duurzame consumptie niet meer zo hoeft en hun geweten gesust is?
Duurzaam beleggen … duurzaam rendement
Een groot misverstand is dat duurzaam beleggen ten koste gaat van het rendement . Nagenoeg alle studies wijzen nu juist uit dat ethisch beleggen op lange termijn minstens evenveel opbrengt als gewone beleggingsvormen. Daarover bestaat nog weinig discussie.
Ondernemingen of beleggingsfondsen met het label duurzaam zijn vandaag schering en inslag… bijna een hype zelfs. Desalniettemin blijkt het aartsmoeilijk om het kaf van het koren te scheiden.
Is het wel meer dan een mooie strik rond het pakje waarvan de inhoud niet altijd helemaal te doorgronden is ? Wordt het duurzaamheidslabel wel altijd juist gebruikt en wat houdt dit label eigenlijk in ?

Aanvankelijk sprak men over groen beleggen, vervolgens over ethisch beleggen en nu over duurzaam beleggen. Internationaal gebruikt men SRI (Socially Responsible Investing) of ESG (Environmental, Social, Government) Investing. Daarnaast heb je ook impact beleggen ( beleggen in bedrijven die bewust zijn opgericht om de wereld te verbeteren ) en filantropie.

Maar het draait in essentie allemaal om hetzelfde. Ga je beleggen in bedrijven die direct of indirect :
 • actief zijn in fossiele brandstoffen ?
 • of actief in nucleaire energie ?
 • meewerken aan dierproeven ?
 • betrokken zijn in wapenhandel ?
 • of betrokken bij milieuvervuiling ?
 • handelen in alcohol, tabak ?
 • actief zijn in landen waar de doodstraf nog wordt uitgevoerd ?
 • actief zijn in lage loonlanden?
 • of actief in landen die geen democratische vertegenwoordiging kennen ?
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde uitsluitingslijst van het ‘Statens Pensionfonds Utland’, het Noorse staatsfonds, dat met ruim 1000 miljard euro aan activa onder beheer het grootste ter wereld is en duidelijk veel impact heeft. Bedrijven die op deze zwarte lijst staan vinden geen genade. Alle aanpassingen in het fonds worden op de voet gevolgd want als het fonds beslist om zich terug te trekken zijn ethische overwegingen nooit ver weg.

Leo Stevens & Cie hanteert ook deze methode.
Maar uw vermogensbeheerder gaat nog een stap verder en probeert ook in deze materie vooraan in het peloton te lopen. Op 24 mei 2018 heeft de Europese Commissie immers een volledig pakket aan maatregelen in een actieplan voorgesteld. Aan de financiële sector nu om daar mee aan de slag te gaan. Onder meer door actief en letterlijk onze stem te laten horen in dit debat. Op 5 juni ll vond er een paneldebat plaats over “The Belgian Stockbrokers and Sustainable Finance “ met als deelnemers :
 • Koen Dejonckheere, Chief Executive Officer, Gimv, Chairman Belgian Association of listed companies
 • Jean-Paul Servais, Chairman, FSMA
 • Ingrid Stevens, Managing Director, Leo Stevens & Cie
 • Wouter Vanderhaegen, Head of Research and Sales, KBC Securities
 • Vincent Van Dessel, Chief Executive Officer, Euronext
 • Karel Van Eetvelt, Chief Executive Officer, Febelfin
Hier werd de ganse problematiek vanuit diverse hoeken grondig besproken.

ACTIEPLAN VAN DE EUROPESE COMMISSIE
Doelstellingen
 1. Heroriëntering van kapitaalstromen naar meer duurzame investeringen om zo een duurzame en inclusieve groei te verwerven.
 2. Het beheer van financiële risico’s afkomstig van klimaatverandering, uitputting van bronnen, aantasting van het milieu en andere sociale issues... met andere woorden, duurzaamheid ook mee betrekken in het huidig risk management.
 3. Het bevorderen van transparantie en het langetermijndenken in financiële en economische activiteiten.

Actiepunten
 1. Een EU classificatiesysteem opzetten voor duurzame activiteiten.
 2. Normen en labels creëren voor groene financiële producten.
 3. Het bevorderen van investeringen in duurzame projecten, via een EU Investment Fonds.
 4. Het opnemen van duurzaamheid bij het verstrekken van financieel advies & duurzaamheidsvoorkeur beleggers meenemen in beleggersprofiel en beheer.
 5. Gebruik van duurzame benchmarks, om transparantie en vergelijkbaarheid te creëren.
 6. Beter integreren van duurzaamheid in ratingbureaus.
 7. Verduidelijken van de plichten van institutionele beleggers en vermogensbeheerders, met betrekking tot hun investeringsproces.
 8. Het incorporeren van duurzaamheid in prudentiële vereisten.
 9. Versterken van duurzaamheidsdisclosure en boekhoudregels.
 10. Bevorderen van duurzame corporate governance en het verminderen van het kortetermijndenken in de kapitaalmarkten.
Een boom groeit niet door aan zijn takken te trekken maar door zijn wortels water te geven...

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u