Menu
LS CONNECT
Vector Navigator

Vector Navigator

Fonds in focus: Vector Navigator

In februari introduceerden we een nieuw fonds in onze selectie, namelijk het Vector Navigator fonds. Dit fonds viel meermaals in de prijzen bij de best presterende fondsen over een bepaalde periode. Zo kregen ze reeds enkele jaren op rij een Tijd award en prijken ook de Lipper en Morningstar trofeeën in hun kast. Het was echter niet alleen dit aspect dat onze aandacht trok maar ook de aparte en succesvolle investeringsmethodiek.

Dit 100 % aandelenfonds wordt reeds 17 jaar door hetzelfde team actief beheerd op basis van een kwantitatieve methodologie. Het fonds belegt wereldwijd en de beheerders maken gebruik van een zelfontwikkeld selectie-model dat een fundamentele en gedisciplineerde analyse uitvoert op meer dan 2700 bedrijven. Aan de hand van een 40-tal meetbare factoren zoals winstgroei, waardering, analistenherzieningen, technische factoren (prijsmomentum, behavioural finance, …) wordt wekelijks een score toegekend aan de 2.700 bedrijven in hun universum: de 90 bedrijven met de hoogst gewogen gemiddelde score worden weerhouden voor investering.
Het beleggingsteam combineert vervolgens de kwantitatieve output van deze analyse met hun eigen inzichten omtrent de potentiële valkuilen van specifieke bedrijven alvorens een definitieve beslissing te nemen. Het fonds werd ontworpen om zo consistent mogelijke resultaten te behalen, zonder structureel over te hellen naar waarde, groei, of andere beleggingsstijlen en ook zonder een te groot afwijkend risico ten opzichte van de markt in te nemen. Daarenboven tonen de cijfers aan dat ze in opgaande markten meer van de marktstijging weten mee te pikken en in neergaande markten de verliezen weten te beperken in vergelijking met andere globale, actief beheerde aandelenfondsen.

In dit opzicht vonden we dat het fonds complementair is aan de kwalitatief beheerde aandelenfondsen in onze selectie.

Het fonds kent een sterke track record met een gemiddelde jaarprestatie van 13% over de laatste 7 jaar en krijgt hiervoor van Morningstar een 5-sterren rating toegekend.Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u