Menu
LS CONNECT
Lancering van LS Value Equity European Small & Mid Cap

Lancering van LS Value Equity European Small & Mid Cap

Lancering van LS Value Equity European Small & Mid Cap

Familiaal aandeelhouderschap: Groei en stabiliteit

Op 7 maart noteerden we de eerste inschrijvingsdag van het nieuwe compartiment LS Value Equity European Small & Mid Cap. Via dit nieuwe fonds kunnen we u een gediversifieerde portefeuille aanbieden van kleine en middelgrote Europese bedrijven. Bij de opstart van het fonds kijken de beheerders in het bijzonder naar het aandeelhouderschap van elke participatie. Bij iets meer dan 80% van de deelnemingen vinden we een eigenaar terug met een langetermijnvisie op zijn of haar bedrijf. Verschillende bedrijven zijn nog steeds stevig verankerd bij de oprichters of hun erfgenamen, bij het huidige management of bij investeringsgroepen die voor al hun participaties een langetermijnvisie uitwerken. Die verankering is belangrijk omdat een bedrijf zich niet mag laten meeslepen door de waan van de dag, maar een strategie moet uitwerken met doelstellingen op lange termijn. Onderzoek doorheen de jaren heeft aangetoond dat bedrijven met een relatief lage beurskapitalisatie waar ook nog eens de oprichters verankerd zitten in het aandeelhouderschap beter presteren dan de beurs. Die outperformance vond men terug in alle sectoren en in alle regio's.

Oprichters in het aandeelhouderschap kiezen voor een lage schuldgraad, een hoger investeringsbudget gefinancierd met eigen middelen, conservatieve prognoses en een vergoedingspolitiek voor management en aandeelhouders op basis van langetermijndoelstellingen. Ook hier kunnen we parallelen trekken met onze eigen selectiecriteria in de samenstelling van het fonds. We verkiezen duidelijk bedrijven die weinig schulden op de balans hebben, en die hun eigen kasstromen investeren in de eigen activiteiten maar ook in kleine overnames. Bedrijven met de oprichters of hun erfgenamen als aandeelhouder kiezen duidelijk minder voor kapitaalsverhogingen die winstverwatering als gevolg hebben. Familiale aandeelhouders kijken niet alleen naar het uitbouwen van hun bedrijf, maar houden tegelijkertijd het beschermen van wat in het verleden werd opgebouwd, nauwlettend in het oog. Die cocktail resulteert in een hogere winstgevendheid en groei, niet voor één jaar maar voor langere periode. Voor het realiseren van hun groei kijken vele bedrijven naar de drie belangrijkste aandrijvers voor groei. Die zijn nog steeds: bevolking, investeringen en technologische vooruitgang. Wij doen dat ook bij onze selectie en kiezen voor een spreiding van de groei via deze drie drivers.

Belangrijker dan bevolkingsgroei a rato van één procent per jaar vinden we de trends en verschuiving binnen de bevolkingssamenstelling zelf. Concreet zijn dat de vergrijzing, de groeiende middenklasse, de verstedelijking en veranderingen in onze eetgewoontes en ons koopgedrag. Investeringen die bedrijven doen, gaan in belangrijke mate in de richting van outsourcing, het verbeteren en automatiseren van het productieproces en natuurlijk ook naar het uitbreiden van de productiecapaciteit. Voor de technologische vooruitgang kijken we logischerwijs vooral naar de IT-sector en dat zowel naar hardware (sensoren en productie van microchips) als naar software.

Tot slot nog twee zaken:

  • Enkele participaties in onze portefeuille hebben geen verankering van het aandeelhouderschap en kennen dus een 100 % free float. Het management van deze bedrijven kan ook een langetermijnvisie hebben die gestoeld is op de duurzame uitbouw van de onderneming. Het ontbreken van een familiale aandeelhouder betekent dus niet noodzakelijk dat het bedrijf in slechte handen is, net zoals de aanwezigheid van een oprichter/aandeelhouder geen garantie is op succes.
  • Contact met het management is voor ons een essentieel onderdeel bij het beheer van het fonds. Sinds begin december hadden we in totaal 18 fysieke contacten met het management van onze deelnemingen. Dat zijn onder andere bedrijfspresentaties met de mogelijkheid tot het stellen van algemene vragen, kleinere meetings met een zeer beperkt aantal andere beleggers die ons de mogelijkheid geven om meer in detail de activiteiten en het management te leren kennen tot zelfs bedrijfsbezoeken inclusief rondleiding.
Eind februari bezochten we het hoofdkantoor van de Duitse ondernemingen Koenig & Bauer en SAF-Holland en kregen we een rondleiding in hun belangrijkste productievestiging.

Koenig & Bauer werd opgericht in 1817 en is wereldwijd de oudste producent van industriële printers. Vandaag is K&B marktleider in de productie van machines voor het bedrukken van karton en het beveiligen van bankbiljetten. Het gamma werd uitgebreid met machines voor het bedrukken van drankblikjes en plastiek en het decoreren van glas. De omzet van K&B groeit iets sneller dan 4% per jaar en bedraagt momenteel 1.2 mia EUR. De groei dankt men in de eerste plaats aan de stijgende vraag naar bedrukte verpakkingen, vooral sinds de opkomst van de e-commerce. Onze online aankopen vragen immers meer kartonverpakking per verkocht product. Bovendien geeft e-commerce de verkoper ook de mogelijkheid om de verpakking als een onderdeel van haar marketingstrategie te gebruiken door de verpakking te bedrukken. We bezochten het hoofdkantoor van Koenig & Bauer in Würzburg, ongeveer halverwege tussen Frankfurt am Main en München. We kregen een rondleiding in de productiehal waar speciale machines voor het bedrukken van bankbiljetten worden geproduceerd en getest. Alle productiesites van Koenig & Bauer zijn gevestigd in Europa wat betekent dat 80% van de omzet bestaat uit export. De belangrijkste aandeelhouders van K&B zijn de Oostenrijkse familie Hatschek (10%) en huidig CEO Claus Bolza-Schünemann (5%).

SAF-Holland, gevestigd in Bessenbach Duitsland, maakt voornamelijk assen en ophangingen voor vrachtwagens. We zijn als investeerder vooral gecharmeerd door haar omzetgroei en haar sterke positie in een oligopolistische markt. Tijdens ons bezoek werd ons vermoeden bevestigd: SAF-Holland is Deutsche Gründlichkeit. SAF-Holland bekleedt een sterke marktpositie in Europa en de Verenigde Staten. Dit heeft ze onder andere te danken aan het feit dat het hoogkwalitatieve producten maakt die het kan aanpassen aan de noden van de klant. Bovendien onderscheidt het bedrijf zich doordat het een netwerk heeft van 10.000 garages om herstellingen te verrichten. Zulke dienst na verkoop is een groot pluspunt en geen vanzelfsprekendheid. SAF-Holland blijft timmeren aan de weg met nieuwe innovatieve producten. Zo nemen grote ondernemingen zoals PepsiCo meer en meer sensoren op in hun vrachtwagens, die informatie sturen naar de fleet manager over de locatie van de vrachtwagen en over het feit of reparaties nodig zijn. Hiertegenover staat natuurlijk een meerkost voor de koper. De bedrijfsleiding anticipeert eveneens op een sterke groei in Azië. In deze regio verstrengen de transportregels waaraan SAF-Holland zonder veel moeite zal kunnen voldoen.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u