Menu
LS CONNECT
De juiste methodologie voor fundamentele inschattingen

De juiste methodologie voor fundamentele inschattingen

Het bos van economische weetjes en informatie is dicht bezaaid. Daarom is het een goed idee om hier met een methodologie te werk te gaan. Zo kunt u tot een oordeelkundige afweging van risico ten opzichte van rendement komen.

Fundamenteel georiënteerd beleggen

De fundamenteel georiënteerde obligatie- en aandelenbelegger gebruikt het recentste macro-economisch cijfermateriaal om tot inschattingen te komen. Zo bouwen ze met feitelijke data de waarheid op.

Die waarheid is deels gebouwd op tal van economische indicatoren. Enerzijds zijn er macro-indicatoren, zoals rente of olieprijs. Die geven enkel een indicatie van vraag en aanbod naar het onderliggende, respectievelijk kapitaal en energie.

Anderzijds is er de richting en de kracht van de conjunctuur.

  • Evolueert de economische conjunctuur positief?
  • Versterkt of vertraagt de trend zich?

Dat is van belang omdat de bedrijfswinsten globaal stijgen in een expanderende conjunctuur en afnemen wanneer de economie krimpt. Dat effect is natuurlijk het grootst bij cyclische bedrijven zoals banken en bedrijven uit de industrie of de grondstoffensector. Op de beurs voltrekt deze beweging zich in dezelfde zin, maar vele malen versterkt omwille van de manische werking van “Mr. Market”.

We analyseerden de verschillende klimaten, en brachten alle informatie hieromtrent samen in één artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u