Menu
LS CONNECT
Opleidingen oktober 2017 - april 2018

Opleidingen oktober 2017 - april 2018

LS Academy - Start van een nieuwe lessenreeks: Vormingscyclus - Workshop Webportfolio - Cyclus Pensioen en Pensionering


Vormingscyclus –
6 sessies: Ontvangst om 19u - Start 19u30 - Einde 21u30

donderdag 26/10/2017 : Aandelen 1 – Ver van mijn bed, of dicht bij huis?

 • Met de beurs in huis
 • Verband consumptie – bedrijfswinst – beurs – aantrekken van kapitaal
 • Wat is een aandeel – welke rechten heeft een aandeelhouder?
 • Verhandelbaarheid en prijsbepaling van een aandeel
 • Marktkapitalisatie – boekwaarde
 • Dividend en fiscaliteit

donderdag 23/11/2017 : Aandelen 2 – Duur of goedkoop?
 • Ratio analyse
  • Koers/boekwaarde
  • Koers/winst & PEG ratio
  • Dividendrendement
 • Bepaling van de toekomstige waarde van een aandeel

donderdag 21/12/2017 : Aandelen 3 : Micro, macro, of een beetje van beiden?
 • Verrekenen van toekomstige verwachtingen (psychologie / feiten)
 • Macro impact: werkloosheid, vertrouwensindicatoren, rentevoeten, wisselkoersimpact (Brexit),…
 • Micro impact: bedrijfseigen nieuws, sector nieuws, analistenverwachtingen,…
 • Keuze van beleggingsstrategie – wat is value beleggen?
 • Diversificatie van risico
 • Toelichting van ons eigen beleggingsproces: van Macro tot Selectie


donderdag 1/3/2018 : Cash & goud & obligaties 1 – Vertrouwen, procenten en rendementen
 • Over geld, goud en vertrouwen
 • Cash, spaarboekje en termijnrekening: opvraagbaarheid, veiligheid/garantieregeling
 • Schuldinstrument: waarom, soorten, verhandelbaarheid en veiligheid
 • Coupon en looptijd resulteren in rendement
 • Nominale rente, reële rente, verlopen rente
 • Koersevolutie in functie van marktrente & looptijd
donderdag 29/3/2018 : Obligaties 2 – Ratings en risico’s
 • Emittentrisico: ratings en risicopremies
 • Belang van ratingbureaus en hun rol in de 2008 crash
 • Liquiditeits-, verhandelbaarheid- en muntrisico
 • Extreem lage langetermijnrente: quantitative easing, vlucht naar veiligheid
 • Hoe beleggen in obligaties zonder rating?
 • Bescherming tegen een obligatiecrash


donderdag 26/4/2018 : Fondsen & Trackers – Welke lading dekt de vlag?
 • Principe van een fonds (closed-end vs. open-end, kapitalisatie vs. uitkering)
 • Bepaling van de netto-intrinsieke waarde en het totale kostenplaatje
 • Closed-end/open-end
 • Voor- en nadelen van beleggen in fondsen
 • Passief beleggen via trackers
 • Gestructureerde producten

Workshop Webportfolio: 1 Sessie : Ontvangst om 14u - Start 14u30 - Einde 15u30
Donderdag 26/10/2017 : basisinzichten en demo
Donderdag 23/11/2017 : basisinzichten en demo


Cyclus pensioen en pensionering: 2 Sessies : Ontvangst om 19u - Start 19u30 - Einde 21u30
Woensdag 20/12/2017 : pensioenpijlers en inkomensstromen
Woensdag 24/01/2018 : voorbereiding pensionering, planning

U kan zich inschrijven met een eenvoudig berichtje naar events@leostevens.com of telefonisch bij Nicole De Naveu 03/242.03.75 of Heidi De Haes 03/242.03.70
Locatie: Schildersstraat 33 2000 Antwerpen

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u