Menu
LS CONNECT
De 5 favoriete aandelen van Marc Stevens

De 5 favoriete aandelen van Marc Stevens

5 favoriete aandelen van Marc Stevens

  • AB INBEV - Koersval is opportuniteit
AB InBev groeide uit tot de wereldleider op de biermarkt dankzij sterke merken en een efficiënt kostenbeheer aangevuld met overnames. De overname van SABMiller past perfect in dat plaatje. Ze levert niet alleen synergieën op, maar ook een opening naar groeimarkten in Azië en Afrika. Het overnamebedrag was fors, maar het verleden leert dat AB InBev aandeelhouderswaarde kan puren uit overnames. De recente koersval is te wijten aan de economische crisis in Brazilië, waar AB Inbev een sterke marktpositie heeft. De fundamenten en het groeiverhaal blijven intact.
  • EVS - Overnameprooi kan groeien
EVS lijdt onder een gebrek aan interesse wegens de lage visibiliteit op korte termijn. De beeldserverspe- cialist blijft evenwel mooie marges genereren en heeft nettocash op de balans. Bovendien is EVS nog steeds marktleider en biedt de sector voldoende groeiperspectieven op lange termijn: hogere resoluties (4K), IP, doellijntechnologie, tweede scherm, de studiomarkt... Zodra de markt overtuigd raakt dat EVS en de sector met groei kunnen aanknopen, kan het aandeel fors hoger. Voor een industriële speler zou het bovendien een ideale timing zijn om een bod uit te brengen op de groep.
  • SAP - Investeringen rederen
In 2011 begon de Duitse IT-groep SAP aan een investeringsplan van 50 miljard dollar om zowel het bestaande productaanbod te verbeteren en uit te breiden als overnames te doen. Die investeringscyclus is nu ten einde en geeft het bedrijf een sterke uitgangspositie met zicht op groei en margeverbetering. De eerste resultaten van het nieuwe platform voor bedrijfssoftware S/4 HANA zijn sterk. Omdat de investeringen vanuit de eigen cashflow gefinancierd werden, krijgen aandeelhouders bovendien zicht op hogere uitkeringen via dividenden of via de inkoop van eigen aandelen.
  • WABTEC - Dure overname verteerd
Wabtec levert al 150 jaar oplossingen aan spoorwegmaatschappijen, zoals veiligheidssystemen met automatische stops, een belangrijke groeipool. Sinds 2015 daalde de koers door de dure overname van Faiveley. Het bedrijf volgt echter het beproefde Wabtec Excellence Program om overgenomen bedrijven te integreren. Daarna zal de omzet van Wabtec met 40 procent toenemen en de nettowinst met 36 procent, maar stijgt het aantal uitstaande aandelen met slechts 5 procent. De operationele winstmarge van Faiveley moet groeien van 10 procent naar de groepsstandaard van 20 procent.
  • WERELDHAVE NEDERLAND - Gulle Dividendbetaler
Wereldhave Nederland is actief in shoppingcentra in vierlanden: Nederland, België, Frankrijk en Finland. De groep kende de voorbije jaren een goede transformatie, maar door een aantal faillissementen in Nederland (V&D) en de veranderende retailmarkt bekoelde het sentiment. Nochtans weet het management de situatie goed te beheersen door panden te vernieuwen en belangrijke huurders aan te trekken. De schuldgraad is beperkt en de beurskoers noteert onder de geschatte waarde van de panden. De groep is een gulle dividendbetaler (meer dan 7% brutorendement).

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u