Menu
LS CONNECT
Een kunstenaar in de kijker : Geert Goiris

Een kunstenaar in de kijker : Geert Goiris

Een kunstenaar in de kijker - Geert Goiris

In eerdere edities van ons Focus. magazine hadden wij het al over de passie voor kunst van onze zaakvoerder Ingrid Stevens. Als ambassadrice voor het FOMU zit zij ook dit jaar weer mee in de jury van expo Ongezien #2.
  • Een selectie werken wordt tijdens de Museumnacht en dit tot en met de Cultuurmarkt van Vlaanderen op 27 augustus tentoongesteld in het oude Havenhuis op de Entrepotkaai aan het MAS.
De komende maanden zullen foto’s van Geert Goiris onze werkruimte opfleuren. Geert kan je bezwaarlijk jong talent noemen; hij is eerder een gevestigde waarde. Het werk van deze fotograaf wordt internationaal gewaardeerd en was reeds te zien in tal van musea, kunstencentra en galeries. Door zijn broer Jo Goiris, Private Banker bij Leo Stevens & Cie, konden we echter enkele werken in ons kantoor krijgen.

Geert Goiris (°1971, Bornem) leeft en werkt in Antwerpen. Hij is docent aan de Koninklijke Academie voor kunsten van Antwerpen en gastdocent aan (onder andere) de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam; CEPV in Vevey (Zwitserland) en l’Académie des Beaux Arts in Toulouse. Geert hield solotentoonstellingen in onder andere Vox Montreal, Museum M. te Leuven, Hamburger Kunsthalle, CAB Burgos, Kunstforum Basel en Le Crédac in Ivry-sur-Seine. Zijn werk was ook te zien in tal van groepstentoonstellingen in bijvoorbeeld het Palais de Tokyo, Jeu de Paume, Parijs, het Museo de Arte Contemporaneo in Santiago de Chili, het Nouveau Musée National de Monaco, FRAC Bourgogne, Casino Luxembourg, en in de Gallery of Modern Art in Brisbane. In 2013 verscheen de monografische publicatie Lying Awake bij Roma publications Amsterdam.
  • Geert Goiris concentreert zich op de verbeelding van het uitzonderlijke. Zijn beelden presenteren ons een tegelijk vreemde en vertrouwde wereld die overtuigend echt maar evengoed onmiskenbaar fantastisch oogt.

Steeds weet hij zijn kijkers te boeien door dat éne treffende beeld. Hij gaat op zoek naar landschappen waar de fundamentele spanning tussen mens en natuur voelbaar is. Hiervoor trekt hij de wereld rond, vaak naar extreme plekken die nauwelijks geschikt zijn om te overleven: van de Atacamawoestijn tot de Antarctische ijsvlaktes. Het is duidelijk dat hij niet altijd in de meest comfortabele omstandigheden reist, toch is het ontdekken van nieuwe plekken een grote stimulans voor de kunstenaar. Geert vindt het belangrijk om zijn blik te verruimen, andere culturen te leren kennen en ervaren, zijn horizon te verleggen. Zo ontstaat elk beeld vanuit een bepaalde ervaring.

Af en toe fotografeert Geert mensen, al zijn dat eerder zeldzame verschijningen in het imaginaire landschap dat hij evoceert. Architectuur daarentegen neemt een voorname plaats in binnen zijn oeuvre. Hij focust op gebouwen die een interessante geschiedenis in zich dragen, of een bepaald utopisch streven symboliseren. Net zoals zijn beelden van wildernis, dragen ook de gebouwen of objecten die hij fotografeert, vaak een spoor van hun verleden in zich.

  • Het zijn oppervlaktes met een ‘barst in’. Het maakt Geerts werk steeds intrigerend, vaak ook bevreemdend, soms zelfs dreigend.
Geert Goiris wil met z’n foto’s iets raken of oproepen. De laatste jaren is hij gefascineerd door de visualisatie van het Einde, en de spanning van de laatste blik. Zo doet hij fotografisch onderzoek naar eschatologie. Voor Leo Stevens heeft hij zorgvuldig enkele beelden gekozen die hij wil tonen en heeft ze bewust zo geplaatst dat ze mekaar beïnvloeden en mee de ruimte bepalen, uiteraard in de mate dat een functionele bedrijfsruimte zoiets toelaat.

Geert Goiris is geïnteresseerd in de wereld zoals die zich aan hem presenteert en zet daarbij niets in scène. Zijn foto’s worden gemaakt zonder digitale manipulatie of postproductie. De kunstenaar neemt het standpunt van de ‘buitenstaander’ in en creëert zo een tastbare afstand tussen zichzelf - de fotograaf - en zijn onderwerp. Geerts camera maakt je bewust van een paradoxale positie ‘dichtbij en toch veraf’. In het spel van vorm, abstractie, licht en diepte worden tijd en ruimte opgeheven.
  • Kom er gerust van genieten bij uw volgend bezoek aan ons kantoor. Uw portefeuillebespreking zal vast nog nooit zo kunstzinnig geweest zijn…

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u