Menu
LS CONNECT
LS Connect: Nice to meet you!

LS Connect: Nice to meet you!

Maak kennis met LS CONNECT, het digitaal platform voor het consulteren van uw beleggingsportefeuille(s) bij Leo Stevens Private Banking. Hiermee krijgt u beter, sneller en mobiel toegang tot de beleggingsportefeuille(s) waarvan u eigenaar, beheerder of volmachthouder bent.

LS CONNECT geeft u in één oogopslag het overzicht van alle beleggingsportefeuilles met bovenaan uw geconsolideerde portefeuillewaarde. Deze pagina kunt u deels personaliseren door het geven van eigen portefeuillenamen en het instellen van uw eigen berekening van de geconsolideerde waarde.

Hoe werkt LS CONNECT?

Het gebruik van LS CONNECT wordt opgedeeld in 3 grote blokken:

1. De samenstelling van uw beleggingsportefeuille.
U vindt de details van uw beleggingsportefeuille enerzijds op een visuele blokkenweergave en anderzijds op de klassieke lijstweergave. Er bestaat de mogelijkheid om door te klikken op de effecten in portefeuille, waardoor u het koersverloop en de kerncijfers terugvindt.

2. De analyse van de beleggingsportefeuille
Ten eerste vindt u hier de rendementsanalyse met het cumulatief rendement, de rendementsgrafiek en de jaarrendementen. Ten tweede kunt u doorklikken op de totale waarde waar u naast de evolutie van de waarde van de portefeuille ook nog een overzicht vindt van de historische kapitaalstromen en de netto cashflow

3. Profielanalyse met huidige risicospreiding van uw portefeuille
De product-, geografische en muntspreiding worden eveneens ontleed. Op elke balk kan u bovendien doorklikken waardoor u de top 10 posities kan bekijken. Naast deze spreidingen krijgt u ook nog uw effectieve product-, geografische en muntspreiding na fondsdoorkijk

In het blok "Acties" kan u terugvinden wat er recent in uw portefeuille gebeurd is:

1. Uittreksels: het raadplegen van de genummerde uittrekselbundels met bijhorende borderellen en boodschappen.
2. Adviezen: het ontvangen van adviesrapporten met bijhorende geschiktheidsbeoordelingen
3. Openstaande orders : het consulteren van alle (limiet- of markt-) orders die nog niet zijn uitgevoerd of geboekt.
4. Stortingen en opnames
5. Transacties: het oproepen van de transactiehistorieken met details van de verrichtingen

Start nu met LS CONNECT

Ontdek zelf LS CONNECT. Deze is ook beschikbaar op tablet en mobiel. Normaal krijgt u de vraag om LS CONNECT te installeren. Wanneer u dit doet, dan maakt deze automatisch een (web)app aan.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u