Menu
LS CONNECT
Open architectuur : Evaluatie fondsenselectie

Open architectuur : Evaluatie fondsenselectie

Evaluatie Fondsenselectie


Anders dan de relatief vlakke performance van de globale MSCI world index doet uitschijnen, was het tweede kwartaal een relatief bewogen periode met heel wat volatiliteit.
  • De Franse presidents- en parlementsverkiezingen draaiden uit op een klinkende overwinning voor beursfavoriet Macron.
Na de Nederlandse verkiezingsuitslag versterkte dit het geloof dat de populistische partijen niet zo machtig zijn als eerder gevreesd. Dit voedt het optimisme voor de komende Duitse verkiezingen in september al blijft men wel op zijn hoede voor de mogelijke uitkomst bij de Italiaanse verkiezingen.
  • De Europese beurzen vaarden hier alleszins wel bij en kenden over het algemeen een sterk kwartaal.
Niet alleen de politieke agenda maar ook de sterke economische indicatoren, beter dan verwachte bedrijfsresultaten en de positieve taal van de bedrijfsleiders dreven de beurskoersen hoger. Op waarderingsvlak is de inhaalbeweging reeds ingezet. Toch blijft Europa nog altijd een relatief aantrekkelijk gewaardeerde markt.
  • In de VS kwam het belangrijkste wapenfeit met de (door de markt verwachte) renteverhoging door de FED.
Goede macro data doen vermoeden dat het restrictieve monetaire beleid zich zal verderzetten, maar dit hielp niet om de USD opnieuw naar hogere niveaus te tillen. De greenback had immers klappen gekregen na het succes van Macron en de daaropvolgende hoop op een versterkt Europa. President Trump van zijn kant kwam met een schijnbaar inderhaast opgesteld fiscaal hervormingsprogramma dat weinigen kon overtuigen. Verdere verduidelijking onder andere over de financiering van dit grootse programma laat voorlopig op zich wachten.

De aandelen- en gemengde fondsen uit onze selectie zagen hun netto inventariswaarde verder aangroeien. De grootste kwartaalwinst was te vinden bij fondsen die hoofdzakelijk in Europa of Azië belegd zijn en ook meer de kaart van de defensieve en industriële sectoren speelden.

In onze Europese selectie spant het Quest Cleantech Fund de kroon. Het belegt in bedrijven die via innovatieve technologieën en diensten een bewezen positieve impact hebben op een properder en efficiënter gebruik van onze natuurlijke rijkdommen. Een sterke fundamentele selectie van groei-aandelen aan een redelijke waardering vormt de basis van dit fonds, dat zich hoofdzakelijk op Europese small & mid caps focust. Deze voornamelijk industriële waarden hadden de wind mee in het tweede kwartaal en duwden het fonds naar een performantie van +15%. De gemiddelde koers/winst verhouding ligt nu rond 18. De beheerder hanteert een buy & hold strategie maar laat het niet na om van de marktvolatiliteit gebruik te maken om posities licht af of op te bouwen (zo werd bijvoorbeeld Jensen Group in maart en april gedeeltelijk verkocht maar na koersval in mei terug aangekocht).

Het Fidelity Fast Europe fonds kon dit kwartaal zijn achterstand ten opzichte van de andere fondsen inhalen dankzij een goede sectorallocatie. Het long-short fonds telt immers de meeste “long” posities in de meer defensieve sectoren terwijl het aantal “shorts” in de materialen en industriële sectoren afgebouwd werden. Dit onder invloed van de nieuwe beheerder, die het fonds in een minder volatiele richting wil duwen.

De performantie van R Valor en Robeco BP Global Premium equity werd afgeremd door de dalende USD koers. R Valor is zwaar belegd in Amerikaanse en Canadese waarden (tezamen 65% van de portefeuille). Hierbij viseren ze vooral de technologiesector zoals Facebook en Alphabet, al hebben ze sinds het begin van het jaar ook de posities in Amerikaanse energie- en grondstofaandelen (goud- en andere mijnen) sterk opgebouwd. Deze hebben voorlopig nog niet positief kunnen bijgedragen maar de beheerder gelooft in het lange termijn potentieel ervan. Het fonds bezit een relatief grote kaspositie (24%), die het achter de hand houdt om bij een beurscorrectie opportuniteiten te kunnen oppikken. Robeco voelt eveneens de USD impact doordat 54% van het fonds in deze regio belegd is. Een overwicht aan technologie en financiële waarden, die goed gepresteerd hebben, verzacht enigszins deze negatieve invloed.

DWS Top Dividend kon genieten van de heropleving van de defensieve sectoren, die doorgaans de grootste en meest consequente dividendbetalers herbergen. Vooral de nutssector waarin zij een weging hebben van 9%, kende een goede beursperformantie in het tweede kwartaal. Een aanwezigheid van 41% in USD gooide ook hier wat roet in het eten.

Het BlackRock Global Allocation Fund had zijn blootstelling aan de Amerikaanse markt reeds afgebouwd ten voordele van de meer aantrekkelijk gewaardeerde Europese en Aziatische aandelen. Het vastrentend gedeelte werd echter opnieuw verhoogd met een groter gewicht aan Amerikaanse overheids- en bedrijfsobligaties in de portefeuille. Cash blijft een wezenlijk deel uitmaken van de portefeuille (7%) maar werd drastisch afgebouwd vergeleken met de meer dan 15% einde maart, en dit ten voordele van het vastrentende en grondstoffen gedeelte.

Last but not least, vinden we de primussen van onze selectie terug in de fondsen gericht op de Aziatische markten. De beheerder van het Templeton Asian Smaller Companies Fund gaf tijdens een recente bijeenkomst in Antwerpen uitleg over de groeidynamiek van deze regio. De toegenomen digitalisering van de Aziatische consument, waarbij zijn internetgebruik en online aankopen deze van de westerse landen zwaar overtreft, is een grote bepalende factor voor de sterk toenemende binnenlandse consumptie. De regio herbergt hierbij een groeiend aantal dynamische, innoverende en steeds efficiëntere bedrijven met bovendien nog een aantrekkelijke waardering. De sterkst vertegenwoordigde sectoren in het fonds zijn dan ook de technologie en duurzame consumptiesectoren. Schroder Asian Equity Yield blijft een portefeuille aanhouden van gevestigde en degelijke dividendbetalers. In de huidige economische situatie van lage rentes lijkt hen dit de meest aangewezen strategie. Ze verkiezen waarden uit de telecom, industriële, gezondheids- en technologiesectoren met een voorkeur voor gevestigde (vooral grote) bedrijven in Australië, Hong Kong en Taiwan.

Beheerders van vastrentende fondsen staan voor moeilijke keuzes in deze lage rente- omgeving. De zoektocht naar rendement wordt meer dan ooit een overwogen afweging tussen voldoende opbrengst en verantwoord risico. In onze selectie nam het Invesco Global Total Return fonds in deze zin meer risico door een grotere weging in high yield obligaties en achtergestelde financiële obligaties aan te houden dan de andere fondsen. Dit heeft hen geen windeieren gelegd. Toch hebben ze nu besloten om hier de winsten te verzilveren en even aan de zijlijn te gaan staan totdat de marktomstandigheden verbeteren. Het M&G Global Macro Bond is van nature voorzichtiger op het vlak van renterisico (lage duratie) en kredietrisico (gemiddelde rating A) maar neemt wel posities in vreemde valuta. Vooral de USD positie fluctueert sterk. Ondanks de afbouw van de USD positie tot 58% einde maart, had deze uiteraard een negatief effect op de performantie. De beheerder heeft van de USD zwakte gebruik gemaakt om de positie terug licht te verhogen tot boven 60%. Het Transparant Corporate Bond fonds houdt consequent vast aan het principe van investeringen in kredietwaardige obligaties en een gemiddelde lage rentegevoeligheid voor het fonds.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u