Menu
LS CONNECT
De dunne scheidslijn tussen een cadeau en een schenking

De dunne scheidslijn tussen een cadeau en een schenking

Schenkingen die worden verricht in de drie jaar vooraleer men overlijdt, worden aan erfbelasting onderworpen. Om preventief te vermijden dat die erfbelasting of successierechten van toepassing zouden kunnen zijn, kan men een schenking laten registreren aan een tarief van 3% in de rechte lijn of tussen gehuwde of samenwonende partners en aan 7% wanneer men schenkt aan alle anderen.

In de praktijk wordt echter geregeld de vraag gesteld: “Wat met een cadeau? Wat als ik mijn kinderen of kleinkinderen geld geef naar aanleiding van een verjaardag of Nieuwjaar? Zijn dat dan ook schenkingen?”.
In principe voldoet elk cadeau aan de voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek om van een schenking te kunnen spreken: er wordt immers iets (onherroepelijk) overgedragen ten titel van vrijgevigheid, wat door de begiftigde in dankbaarheid wordt aanvaard. Meer is er niet nodig om van een schenking te kunnen spreken en dus zouden ook de bovenvermelde fiscale spelregels van toepassing zijn.
In de praktijk, en zonder dat je dit in het wetboek terugvindt, wordt er echter ook gesproken over ‘gelegenheidsgeschenken’ of ‘gebruikelijke giften’.

U hoeft zich zeker geen zorgen te maken wanneer u de gewoonte heeft met verjaardagen, feestdagen of heuglijke gebeurtenissen een envelopje uit te delen of wat geld over te schrijven. Maar zoals met alles: doe het met mate.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u