Menu
LS CONNECT
Cliëntenadministratie

Cliëntenadministratie

Webportfolio gebruikers die bij Leo Stevens & Cie met een e-mailadres geregistreerd zijn, zullen het misschien al wel gemerkt hebben. Als er een transactie of een boekhoudkundige bewerking heeft plaatsgevonden in hun portefeuille, krijgen zij daarvan bericht per e-mail met de boodschap:
Een nieuw rekeninguittreksel met als naam “…….. – uittreksel van xx-xx-2017” werd voor uw beleggingsportefeuille aangemaakt.
U kan dit online raadplegen via Webportfolio.

Op de website van Leo Stevens & Cie - www.leostevens.com kan u zich aanmelden om vervolgens te klikken op 'Welkom' ; dan kunt u zich vervolgens rechtsboven vie 'Portfolio Acces' toegang verschaffen tot de applicatie met naam Leo Stevens Webportfolio.
Hier kunt u uw login nummer invullen en daaronder uw wachtwoord. Indien u die niet (meer) in uw bezit heeft dan neemt u best contact met uw relatiebeheerder of zijn assistente.

Als u zich succesvol heeft kunnen inloggen, dan gaat u een uiterst volledige rapportering voor u zien opdoemen. Ook alle uittreksels die u vroeger gewend was op papier te ontvangen, kan u eenvoudig raadplegen. U vindt ze chronologisch gerangschikt in de Menu balk aan de linkerzijde, onder de tab “Uittreksels”. Een uitgebreide historiek met alle uittreksels sinds 1 januari 2008 wordt u aangeboden. U zal ze kunnen raadplegen onbeperkt in de tijd. Bijgevolg hoeft U geen apart klassement meer aan te leggen.
Wenst u de volledige geldhistoriek van één munt te consulteren? Dat kan makkelijk via de tab “Geldtransactie”. U kiest zelf de munt en de gewenste tijdsperiode. Wanneer u klikt op een lijn, verschijnt een detailscherm met daarin alle bijhorende borderelgegevens. Dankzij deze eenvoudige service is het niet langer noodzakelijk om alle uittreksels per munt te klasseren!
Voor uw comfort zal u standaard een driemaandelijkse waardeschatting van uw portefeuille op papier blijven ontvangen.
Indien u niet onmiddellijk wegwijs raakt in de veelheid van mogelijkheden, zal uw beheerder of zijn assistente graag versneld een afspraak met u inplannen om u verder op weg te zetten.
Heeft u geen e-mailadres of toegang tot het internet dan verandert er voor u niets. Spreekt deze makkelijke consultatiewijze u echter aan, laat het ons gewoon weten en dan brengen we dit snel voor u in orde!

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u