Menu
LS CONNECT
Vertrouwen gewettigd

Vertrouwen gewettigd

Er is een reflatierally aan de gang op de beurs en die is het gevolg van een aantrekkende economische conjunctuur, niet enkel in de Verenigde Staten van Amerika (VSA) maar ook globaal. De toekomst oogt veel positiever dan een jaar geleden. De sinds 2008 fel geplaagde Europese economie lijkt uitgeziekt en kan een periode van hogere groei aanvatten. Het deflatoire gevaar van de grote financiële crisis van 2008, die verlengd werd met een Europese overheidsschuldencrisis in 2012, is intussen geweken. Ook het gevaar van de implosie van de grondstoffen- en energiemarkten, die begin 2016 in een globale recessie dreigde uit te monden, is geneutraliseerd. Het risico van een ontbinding van de Eurozone daarentegen is nog actueel. Voor de politieke stabiliteit van de Europese Unie zullen de verkiezingen in Frankrijk (23 april (eerste stemronde) en 7 mei 2017 (tweede stemronde)) en Duitsland (24 september) cruciaal zijn. Buitenlandse investeerders bekijken de politieke situatie met argusogen. Indien het voorbeeld van Nederland wordt gevolgd in Frankrijk en Duitsland, zal dit voor deze buitenlandse investeerders een koopsignaal voor de Europese beurs inhouden.

Beursindices wereld : koers/winst en verwachte koers/winst 2017 & 2018


Zolang de Amerikaanse economie positief evolueert, de politieke onzekerheid van de Europese Unie kan afnemen, en de globale conjunctuur gespaard blijft van externe schokken, gaan wij ervan uit dat de Europese conjunctuur de volgende jaren een hoger groeitempo kan neerzetten dan vandaag het geval is. Vandaar dus ons relatief overgewicht aan Europese aandelen. We zien het meeste gevaar in overgewaardeerde obligatiemarkten en beschouwen de Amerikaanse beurs als ‘vol’ gewaardeerd.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u