Menu
LS CONNECT
Verrassende Amerikaanse presidentsverkiezingen - impact op beleggingsportefeuille

Verrassende Amerikaanse presidentsverkiezingen - impact op beleggingsportefeuille

Op basis van een nationalistisch discours heeft Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Net zoals in Europa was ook in de VSA de visie op immigratie, waar de populistische Trump een veel strengere aanpak genegen is, mee bepalend voor de eindstemming.

De financiële markten gingen uit van een overwinning van Clinton en moeten nu rekening houden met een nieuwe realiteit. De financiële markten en de USD-wisselkoers worden momenteel door onzekerheid getroffen.

Deze onzekerheid heeft alles te maken met vraagtekens over de bestendiging van de Amerikaanse handelspolitiek. Het wordt afwachten in hoeverre Trump protectionistische maatregelen gaat treffen die de globale economische groei afremmen. Onzekerheid – of ze zich nu op micro- of macro-economisch niveau situeert – zorgt voor lagere beurskoersen. De globale economische groei wordt echter door tal van factoren gedragen, en dus zeker niet alleen door de Amerikaanse handelspolitiek. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre andere factoren in de wereld eventuele negatieve beleidsbeslissingen in de Verenigde Staten kunnen opvangen, laat staan versterken. Wanneer het stof is gaan liggen, oogt de toestand misschien minder dramatisch dan eerst gedacht.

We willen geen overhaaste maatregelen treffen en passen onze beleggingsstrategie niet fundamenteel aan. Tenslotte is Trump zelf een kapitalist in hart en nieren. In theorie is dat goed nieuws voor het Amerikaanse bedrijfsleven en dus ook voor de aandelenmarkten. Bepaalde sectoren profiteren nu trouwens al van de overwinning van Trump: zo veren de farma-aandelen vandaag op, net zoals aandelen van bedrijven in de zware industrie, de constructie en de grondstoffen, sectoren die traditioneel beter varen met een Republikeinse president dan met een Democratische.

De aanvankelijke beursreactie bedroeg -4% en de USD-wisselkoers daalde even van 1.1050 tot 1.1250 USD voor 1 EUR. Op het moment van redactie bedraagt de beursreactie nog -1,50% en de USD staat terug aan dezelfde koers van gisteren.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u