Menu
LS CONNECT
Akkoord over begroting 2017 - impact op beleggingsportefeuille

Akkoord over begroting 2017 - impact op beleggingsportefeuille

Er is een begrotingsakkoord over de 3 miljard euro die België moest vinden om de Europese Commissie tevreden te stellen. Hierdoor zal het tekort dit jaar onder de Europese drempel van 3 procent blijven. De ambitie om 4,2 miljard euro te vinden, laat men voorlopig varen. Er zijn engagementen genomen over een hervorming van de vennootschapsbelasting, de invoering van een meerwaardebelasting of het stimuleren van KMO-aandelen. Over deze knelpuntdossiers wordt de komende weken en maanden bijkomend studiewerk verricht, weliswaar zonder deadline.

Concreet wat betreft de beleggingen, wat is al wel beslist:

  • Roerende voorheffing. De roerende voorheffing die wordt betaald op dividenden en intresten, stijgt van 27 naar 30 procent.
  • Beurstaks. Wie in het buitenland belegt, zal ook beurstaks moeten betalen. Ook wordt het plafond verdubbeld. Wie bijvoorbeeld aandelen koopt of verkoopt, betaalt nu een beurstaks van 0,27 procent met een maximum van 800 euro. Die bovengrens gaat naar 1.600 euro. Deze plafondverhoging heeft bijgevolg enkel impact op de individuele aandelenorders die groter zijn dan 300.000 euro.
  • Een positieve verrassing. De speculatietaks op de meerwaarde van beursgenoteerde individuele aandelen die binnen de 6 maanden worden verkocht, wordt afgeschaft.
Bovenstaande regeringsbeslissingen zullen de komende weken worden omgezet in wetgeving en uitvoeringsbesluiten. Opvallend: de regering blijft vasthouden aan het doel van een begroting in evenwicht in 2018.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u