Menu
LS CONNECT
De lage olieprijs: Wat is er aan de hand?

De lage olieprijs: Wat is er aan de hand?

De lage olieprijs: Wat is er aan de hand?

De olieprijs blijft de financiële markten in beroering houden. Op woensdag 28 september steeg de prijs van het zwarte goud met 5% naar USD 47.3 per vat (WTI). De leden van de OPEC (“organisatie van olie-exporterende landen"), die toen samenzaten in Algiers, drukte immers hun intentie uit om productiebeperkende maatregelen te nemen teneinde de olieprijs te verhogen (OPEC wil de productie verlagen naar 32,5 à 33 miljoen vaten per dag).

Hoewel er nog geen concrete maatregelen genomen zijn, is dit een erg belangrijk signaal. Twee jaar geleden, verwierpen de OPEC leden immers hun gangbare praktijk van prijscontrole via productiebeperkingen. Hier kan nu mogelijks verandering in komen, maar zeker is dit uiteraard nog niet. De leden van het kartel moeten immers nog de details van het akkoord overeenkomen.

In dit artikel laten we ons licht schijnen op de lage olieprijs en op de oorzaken hiervan.

Wat ligt er ten grondslag aan deze koersdaling?
De afgelopen jaren nam de productie van olie sterk toe.


Deze stijging is onder andere te wijten aan de sterke toename van de schalie-olie uit de V.S. (zie bovenstaande afbeelding). Bovendien daalt de ontginningskost van vele schalie-olieproducenten jaar na jaar. Hierdoor blijven deze producten rendabel, ondanks een mogelijks lagere olieprijs.

Is er een oplossing?
De lage olieprijs heeft dus een zeer simpele verklaring: een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod. De vraag naar olie blijft stijgen, maar overtreft het toegenomen aanbod niet. Deze simpele verklaring biedt echter geen simpele oplossing.

Bovendien proberen low cost producenten zoals Saoedi-Arabië, Rusland, Iran en Irak hun productie op peil te houden of te verhogen om zo hun verlies aan inkomsten te compenseren.

Waarom is het zo moeilijk om een overeenkomst te bereiken over een mogelijke productiebeperking?
In deze context speelt het vrijbuitersprobleem. De productiebeperking wordt deels ongedaan gemaakt door de toename van het aanbod vanuit landen die niet tot de OPEC behoren. De VS maakt geen deel uit van de OPEC en is dus niet gebonden door eventuele productiebeperkingen.

Indien er geen consensus is binnen de OPEC, speelt het vrijbuitersprobleem ook hier. Leden die de productie beperken, zouden immers marktaandeel kunnen verliezen aan de leden die dit niet doen. Dit is ook vrees die Saoedi-Arabië heeft naar Iran toe. De olieminister van Iran, Bijan Namdar Zanganeh, heeft immers al aangegeven niet bereid te zijn om de nationale productie te beperken. Integendeel, Iran zal deze nog opvoeren. Door de opheffing van de sancties heeft het land immers terug toegang tot de internationale oliemarkt, waardoor het land terug meer olie kan exporteren. Daarmee was aanvankelijk de kous af: Saoedi-Arabië had immers gesteld dat ze pas haar oliekraan zou dichtdraaien indien Iran zou volgen. Hierin lijkt nu verandering te zijn gekomen. De vrees om marktaandeel te verliezen, lijkt niet op te wegen tegen de lage olieprijs. Saoedi-Arabië is immers erg afhankelijk van oliedollars en lijkt nu kost wat kost de olieprijs te willen opvoeren. Er zijn geruchten dat Libië en Nigeria eveneens vrijgesteld zouden worden van een productiebeperking.

De intentie om de olieprijs te verhogen is er, vooral bij Saoedi-Arabië. Het kartel moet de voorwaarden van het akkoord nog uitwerken tegen de volgende vergadering in november.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

William M.
30/09/2016

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u