Menu
LS CONNECT
“Plus ça change, plus c’est la même chose.”

“Plus ça change, plus c’est la même chose.”

Bovenstaand aforisme van de Franse journa­list Jean­-Baptiste Karr (1808­ - 1890) betekent niet minder dan “De geschiedenis herhaalt zich”. Ze is ook van toepassing op de beurse­volutie sinds begin dit jaar. Ten gevolge van een daling met 1.5% van de wisselkoers RMB/ USD en een daling met 30% van de olieprijs brak begin januari 2016 algemene paniek uit op de beurzen. Geen van beide zijn nochtans prominente macro­indicatoren. Op basis van het eerste voorspelde de ene een recessie in China. Op basis van het tweede verwachtte de andere zich aan het faillissement van tal van oliebedrijven en grote moeilijkheden voor hun geldschieters, banken en obligatiehouders. Al­les tezamen zorgde dit voor een sentiment van onzekerheid. De vrees leefde dat dit zou leiden tot een wereldwijde recessie en de aandelenin­dices vielen bijgevolg medio februari al in een berenmarkt.

Lees het volledige artikel in de A&O van april-mei-juni 2016, samen met deze andere artikels:

  • Sofina – verborgen waarde
  • Financiële levensvragen: jong geleerd is oud gedaan
  • Danone - meer dan yoghurt
  • Wat als je preventief maatregelen wilt nemen voor het geval je op oudere leeftijd niet meer helder kunt denken?
  • Fortis-gedupeerden hebben uitzicht op een schadevergoeding
  • Speculatietaks, een éénjaarsvlieg?
  • Evaluatie fondsenselectie
  • LS Value Equity Global Fund status update

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u