Menu
LS CONNECT
Nieuwe kantoorgebouwen voor Leo Stevens

Nieuwe kantoorgebouwen voor Leo Stevens

De Antwerpse beursvennootschap Leo Stevens & Cie heeft nieuwe kantoorgebouwen in gebruik genomen in de Coquilhatstraat. Het gaat om de vroegere Distillerie Agra die omgebouwd werd tot kantoren. Leo Stevens & Cie positioneert zich als vermogensbeheerder en heeft zich in dit opzicht opgewerkt tot een van de toonaangevende bedrijven uit de sector.

Leo Stevens & Cie werd destijds opgezet in 1968 en heeft de turbulente revoluties in de financiële sector sterk overleefd. Bij de ombouw van een historische beursvennootschap met de focus op beurstransacties tot een vermogensbeheerder is een doelgericht pad gevolgd. Het gaat trouwens niet alleen om private banking, de vennootschap doet ook aan institutioneel beheer voor bv. vzw’s, stichtingen en congregaties. Onder het slogan ”puur en persoonlijk vermogensbeheer” heeft de firma een heel eigen portefeuille opgebouwd. Het logo is niet toevallig een parel, een trots juweel dat opgeblonken kan worden.

De uitbreiding van de kantoren vanuit de Schilderstraat naar de Coquilhatstraat was voor Leo Stevens & Cie de aanleiding om de deuren breed open te gooien en oa. minister van Financiën, Johan van Overtveldt uit te nodigen. De open-deur werd kleur bijgezet door een tentoonstelling van cartoonist Karl Meersman. Die had niet helemaal toevallig de taxshift en de minister in een tekening verwerkt.

De vennootschap stelt vandaag zo’n 30 mensen tewerk en wordt aangestuurd door Marc Stevens, Ingrid Stevens, Erik Peeters, Ive Mertens en Koen D’haluin.

Bron: www.madeinantwerpen.be

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u