Menu
LS CONNECT
Leo Stevens versterkt in Luxemburg

Leo Stevens versterkt in Luxemburg

“Terwijl de meeste financiële bedrijven hun activiteiten in het Groothertogdom terugplooien, menen wij dat het net een moment is om die te versterken”, zegt zaakvoerder Marc Stevens van de Antwerpse vermogensbeheerder Leo Stevens & Cie. Daarom sluit hij een alliantie met Nicholas en zijn vader Herman De Munter om Stevens & De Munter (SDM) te vormen. De familie De Munter is al lang vermogensbeheerder in Luxemburg.

Leo Stevens & Cie is al sinds de jaren zeventig actief in het Groothertogdom. De voorbije jaren zag Stevens een enorme evolutie. Ooit waren de offshorestructuren in trek, maar daar kwam een einde aan. Stevens: “Vandaag kunnen we structuren aanbieden aan particulieren, waarmee hun vermogen op een fiscaal transparante manier in Luxemburg wordt ondergebracht tegen een zeer gunstig tarief. Luxemburg biedt hen nog altijd absolute discretie, ook al eist de OESO transparantie. Bij heel wat vermogende Vlamingen zit de schrik er flink in nu de speculaties over de vermogensbelasting en de belasting op meerwaarden weer opdoemen. Het Groothertogdom Luxemburg biedt als financieel centrum expertise, politieke stabiliteit, financiële gezondheid en rechtszekerheid. Dat vertaalt zich ook in een toenemende belangstelling voor onze activiteiten in Luxemburg. De uitbreiding is dus een strategische beslissing.”

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u