Menu
LS CONNECT
Ingrid Stevens, pleitbezorgster van de financiële gemoedsrust

Ingrid Stevens, pleitbezorgster van de financiële gemoedsrust

Wilfried en Maria zijn gelukkig getrouwd, zonder kinderen maar met een mooi gemeenschappelijk vermogen. Maar wat blijkt? Na het overlijden van Wilfried komt er een brief toe bij de notaris van een zekere Ma­ rina, die blijkt het kind te zijn van Wilfried. De helft van de gemeenschap komt nu enkel in vruchtgebruik toe aan Maria en de naakte ei­ gendom aan Marina. Maria heeft dus, zonder het te weten, haar hele leven mee het vermogen opgebouwd van iemand die ze niet kende – en waarschijnlijk ook niet echt een warm hart toedraagt.

Moraal van het verhaal: buitenechtelijke kin­ deren hebben precies dezelfde rechten op de erfenis als wettige kinderen. Het is slechts één van de 46 wist­je­datjes die Ingrid Ste­ vens in het boek Financiële Levensvragen: in goede en kwade dagen uitlegt aan de hand van verhalen die zo uit het leven gegrepen zijn. Het boek is raakt duidelijk een gevoelige snaar. Lezing na lezing wijst Stevens op de spelregels van de complexe materie van de fis­ caliteit. Als zaakvoerder van beursvennoot­ schap Leo Stevens en Cie. merkt ze immers dat het al te vaak pover gesteld is met onze financiële geletterdheid, met te dikwijls fi­ nanciële drama’s en menselijk verdriet als ge­ volg.

Lees het volledige artikel hieronder

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u