Menu
LS CONNECT
Onafhankelijke beurshuizen komen versterkt uit crisis

Onafhankelijke beurshuizen komen versterkt uit crisis

De financiële crisis heeft op een hallucinante manier duidelijk gemaakt dat de grootbanken niet altijd de veiligheid boden waarvan de markt uitging. ‘Door de crisis is gebleken dat onafhankelijke beursvennootschappen meer veiligheid en transparantie garanderen, dankzij hun constante focus op de core business. ‘Beurshuizen hebben immers nooit hun roots verloochend’, stelt Ingrid Stevens, zaakvoerster van de beursvennootschap Leo Stevens & Cie.

De Antwerpse beursvennootschap Leo Stevens & Cie heeft tot nu toe de crisis goed doorstaan, al leidt de beursellende vanzelfsprekend tot negatieve rendementen bij veel klanten en een daling van de commissie- en beheersinkomsten. Het beurshuis volgt al jaren dezelfde strategie en deed niet mee met hypes als gestructureerde producten of hedge funds. Ideaal om na te gaan hoe de traditionele beursmakelaar en zijn klanten de crisis doormaken. We vroegen het aan zaakvoerders Ingrid Stevens, Marc Stevens, Koen D’haluin en de pas aangeworven portefeuillebeheerder Xavier Vandoorne.

Lees het volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u