Menu
LS CONNECT

Over generaties heen

Al meer dan 70 jaar zorgt de familie Stevens met vier generaties ervoor dat het familiebedrijf verder bouwt op zijn authentieke waarden van integriteit, respect, engagement, waarde voor uw geld en proximiteit.

“Het vasthouden aan onze waarden en focus op de core business zorgt ervoor dat Leo Stevens niet alleen standhoudt maar nog versterkt uit de diverse financiële crisissen komt.”

EINDE AANWEZIGHEID LUXEMBURG

"Na een aanwezigheid van meer dan 50 jaar beëindigen we onze internationale aanwezigheid in Luxemburg."

2015

UITBREIDING NAAR COQUILHATSTRAAT

OPENING PAND COQUILHATSTRAAT

Een loft aanpalend aan het huidige oud herenhuis werd aangekocht zodat we in de toekomst verder kunnen doorgroeien op onze vertrouwde locatie.

BOEK 'FINANCIËLE ZORGVRAGEN'

Ingrid Stevens brengt in december 2015 het boek "Financiële Zorgvragen – in goede en kwade dagen" uit. Op basis van concrete uit de praktijk gegrepen zorgsituaties schetsen de verschillende auteurs, vanuit hun respectieve expertise, de contouren van mogelijke oplossingen en tonen ze welke financiële, juridische en fiscale instrumenten er bestaan om op de best mogelijke manier met allerhande zorgsituaties om te gaan, gaande van zorgkinderen met psychische problemen tot vergrijzing en dementie.

2011

PRIVATE BANKERS ASSOCIATION & BELGISCHE VERENIGING VAN BEURSLEDEN

Leo Stevens wordt lid van de Private Bankers Association (PBA). De PBA wil de hoogste professionele en ethische normen op het vlak van advies en globale vermogensplanning in België hanteren. Tevens wordt Ingrid Stevens bestuurder bij de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) een deelvereniging van Febelfin.

BOEK ‘FINANCIËLE LEVENSVRAGEN’

Ingrid Stevens brengt in december 2011 het boek 'Financiële Levensvragen - In goede en kwade dagen' uit. Hiermee wil zij mensen bewust sensibiliseren omdat ze ervaart hoe weinig ze echt op de hoogte zijn van de meeste financiële en juridische aspecten waarmee ze geconfronteerd worden. Ze schrijft dit boek met de hulp van specialisten, maar toch in een zeer herkenbare en begrijpelijke taal.

Boek - Financiele levensvragen, Ingrid Stevens

1987

INGRID & MARC STEVENS

Vanaf 1987 vervoegen Ingrid Stevens en Marc Stevens hun vader Leo. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen de beursvennootschap en het wisselkantoor, dat sindsdien door het leven gaat als Stevens Exchange en waar de wisseltransacties en de goudhandel worden in ondergebracht. In de beursvennootschap wordt de focus gelegd op een bloeiende obligatie- en aandelenhandel.

Ingrid en Marc Stevens

2014

SAMENWERKING LUXEMBURG

Onze aanwezigheid in Luxemburg wordt versterkt met het aantreden van de familie De Munter als nieuwe, krachtige en ervaren partner. De nieuwe benaming luidt Stevens & De Munter (SDM).

Stevens & De Munter

2013

ERKENNINGSRAAD EFFECTENMAKELAARS

Op 13 juni 2013 werd Ingrid Stevens op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Erkenningsraad voor Effectenmakelaars benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar.

De Erkenningsraad voor Effectenmakelaars is samengesteld uit 8 verkozen actieve leden, onder het toezicht van een regeringscommissaris die de Minister van financiën vertegenwoordigt.

2010

ERIK PEETERS & IVE MERTENS

In 2010 wordt het personeelsbestand van Leo Stevens & Cie aanzienlijk uitgebreid.
Erik Peeters en Ive Mertens worden mee benoemd tot zaakvoerder. Het cliëntenbestand van de beursvennootschap wordt groter en de dienstverlening wordt verder uitgediept. Naast het discretionair vermogensbeheer wordt de juridische en patrimoniale begeleiding van cliënten en hun familie één van de belangrijkste troeven.

1999

SCHILDERSSTRAAT

In 1999 wordt een herenhuis in de Schildersstraat aangekocht: hier wordt het vermogensbeheer ondergebracht. De focus verschuift van het uitvoeren van beurstransacties naar het beheren van vermogens. Deskundig advies, intellectuele eerlijkheid, transparantie en cliëntgerichtheid worden de pijlers van het discretionair vermogensbeheer.

1990

KOEN D’HALUIN

Wanneer het beursmonopolie voor wisselagenten en beursvennootschappen doorbroken wordt en banken ook rechtstreeks beurstransacties kunnen verrichten, verandert het financiële landschap drastisch. Het aantal beursvennootschappen decimeert. In dit jaar versterkt ook Koen D’haluin de beursvennootschap en wordt medezaakvoerder.

1968

LEO STEVENS

ONZE DIENSTEN VERSTERKEN ELKAAR

Leo Stevens, zoon van Alfons Stevens, wordt in 1968 benoemd tot wisselagent. Leo focust zich op de deviezen- en goudhandel met een grote groei in de Antwerpse Diamantbuurt als gevolg. In die periode floreren de wisselagenten: ze zijn met meer dan 300 en zij alleen hebben het monopolie op het ‘borderel’: enkel zij hebben toegang tot de beursvloer voor het verhandelen van effecten, niet de bankiers.

1948

WISSELAGENT

Tijdens het interbellum worden de fundamenten door Alfons Stevens gelegd. In 1948 wordt hij tot wisselagent benoemd aan de beurs van Brussel en Antwerpen.

Wij maken graag tijd voor u