Menu
LS CONNECT

Aandelenfonds met focus op lange termijn

LS VALUE EQUITY streeft naar kapitaalgroei op lange termijn waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. Het omvat 3 verschillende compartimenten: Global, DBI en European Small & Mid Cap.

Bekijk de meest recente koers

Het is de missie van onze beursvennootschap om haar cliënten – gegeven een bepaald risicoprofiel - een zo adequaat mogelijk rendement te bieden. Dat rendement dient bovendien duurzaam te zijn: duurzame resultaten hebben immers een groot positief samengesteld effect op uw eindafrekening.

TRANSPARANT BEHEER

Leo Stevens heeft steeds gekozen voor transparantie in het beheer van portefeuilles. Individuele posities van aandelen en obligaties zijn daarbij de gebruikelijke bouwstenen. Principieel blijven we voorstander van deze aanpak, maar in bepaalde gevallen is een belegging via een kapitaliserend aandelenfonds meer aangewezen.

Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden. Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: obligaties, converteerbare obligaties, opties of cash.

In dit kader kan het voorkomen dat, ingevolge de marktomstandigheden, er hoge cashposities aangehouden worden.

LS Value Equity

“Het fonds biedt een ruime geografische en sectorale spreiding. Zoals de naam van het fonds doet vermoeden, gaan we steeds op zoek naar bedrijven die bekwaam zijn waarde creëren.”

De beheersaanpak streeft naar de creatie van waarde maar heeft oog voor risicobeheersing en een 'margin of safety' op het gebied van o.a. waardering, solvabiliteit, concurrentieel voordeel, dividend, kwaliteit van het management en corporate governance. Dit betekent dat de beheerder in zijn analyse eerst kijkt naar het neerwaarts risico en pas daarna naar het potentieel van het bedrijf, met voldoende vergoeding voor het gelopen risico.

De 3 compartimenten streven naar kapitaalgroei over de langere termijn en bijgevolg is de aangeraden beleggingshorizon 5 jaar of meer.

LS VALUE EQUITY GLOBAL

Raadpleeg hier de:

LS VALUE EQUITY DBI

Raadpleeg hier de:

LS VALUE EQUITY EUROPEAN SMALL & MID CAP

Raadpleeg hier de:

LS Value Equity Global

NAV 23/06/2021
Klasse A/Kapitalisatie 190,06 EUR -0,64 -0,34%
Klasse A/Distributie 187,09 EUR -0,63 -0,34%
Klasse B/Kapitalisatie 0 EUR 0 0,00%
Klasse B/Distributie 0 EUR 0 0,00%

LS Value Equity DBI

NAV 23/06/2021
Klasse A/Distributie 129,41 EUR -0,4 -0,31%
Klasse C/Distributie 129,91 EUR -0,4 -0,31%
Klasse I/Distributie 130,65 EUR -0,4 -0,31%

LS Value Equity Small and Mid Cap

NAV 23/06/2021
Klasse A/Kapitalisatie 131,01 EUR +0,12 +0,09%
Klasse A/Distributie 130,72 EUR +0,11 +0,08%