Menu
PORTFOLIO ACCESS

LS Value Equity

aandelenfondsen met focus op lange termijn

LS VALUE EQUITY streeft naar kapitaalgroei op lange termijn waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. Het omvat 3 verschillende compartimenten: Global, DBI en European Small & Mid Cap.

Bekijk de meest recente koers

Het is de missie van onze beursvennootschap om haar cliënten – gegeven een bepaald risicoprofiel - een zo hoog mogelijk rendement te bieden. Dat rendement dient bovendien duurzaam te zijn: duurzame resultaten hebben immers een groot positief samengesteld effect op uw eindafrekening.

TRANSPARANT BEHEER

Leo Stevens heeft steeds gekozen voor transparantie in het beheer van portefeuilles. Individuele posities van aandelen en obligaties zijn daarbij de gebruikelijke bouwstenen. Principieel blijven we voorstander van deze aanpak, maar in bepaalde gevallen is een belegging via een kapitaliserend aandelenfonds meer aangewezen.

Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden. Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: obligaties, converteerbare obligaties, opties of cash.

In dit kader kan het voorkomen dat, ingevolge de marktomstandigheden, er hoge cashposities aangehouden worden.

“Het fonds biedt een ruime en sectorale spreiding volgens de typische value -beheersaanpak van Leo Stevens.”

Onze beheersaanpak is gebaseerd op de principes van value-beleggen met oog voor een ‘margin of safety’ op het gebied van o.a. waardering, solvabiliteit, concurrentieel voordeel, dividend, kwaliteit van het management en corporate governance en zorgen daarmee voor stabiliteit in uw portefeuille. Dit betekent dat de beheerder in zijn analyse eerst kijkt naar het neerwaarts risico en pas daarna naar het potentieel van het bedrijf, met voldoende vergoeding voor het gelopen risico.

De 3 compartimenten streven naar kapitaalgroei over de langere termijn en bijgevolg is de aangeraden beleggingshorizon 5 jaar of meer.

LS VALUE EQUITY GLOBAL

Raadpleeg hier de:

LS VALUE EQUITY DBI

Raadpleeg hier de:

LS VALUE EQUITY EUROPEAN SMALL & MID CAP

Raadpleeg hier de:

LS Value Equity global

NAV 17/04/2019
Klasse A/Kapitalisatie 140,86 EUR +1,47 +1,04%
Klasse A/Distributie 138,94 EUR +1,44 +1,04%
Klasse B/Kapitalisatie 138,92 EUR +1,35 +0,97%
Klasse B/Distributie 137,01 EUR +1,32 +0,96%

LS Value Equity DBI

NAV 17/04/2019
Klasse A/Distributie 95,38 EUR +1,36 +1,43%
Klasse C/Distributie 95,24 EUR +1,37 +1,44%
Klasse I/Distributie 95,48 EUR +1,37 +1,43%

LS Value Small and Mid Cap

NAV 17/04/2019
Klasse A/Kapitalisatie 100,98 EUR +2,78 +2,75%
Klasse A/Distributie 100,98 EUR +2,78 +2,75%