Menu
LS CONNECT

Klachten


Hoewel we bij Leo Stevens & Cie er alles aan doen om onze cliënten zo goed mogelijk te bedienen, is het mogelijk dat er een onenigheid ontstaat.

In eerste instantie is uw relatiebeheerder het aansprekingspunt. Als het probleem niet naar uw voldoening is opgelost, dan kan u een klacht formuleren. De procedure hiervoor is beschreven in het Clientencontract - Bijlage 2: Algemene voorwaarden, artikel 21. De klacht dient gericht te worden aan de compliance officer en kan gestuurd worden per brief, fax of email (compliance@leostevens.com).

De klacht dient te bestaan uit een duidelijke omschrijving van het probleem, eventueel gestaafd met de nodige stukken. Binnen de vijf werkdagen ontvangt de clënt een bevestiging van ontvangst, tenzij binnen deze periode een antwoord ten gronde werd opgestuurd. De cliënt heeft dan twee weken de tijd om per brief, fax of email te laten weten wanneer hij/zij niet akkoord is met het antwoord. Leo Stevens & Cie antwoordt hier op binnen een periode van 5 werkdagen.

Bij dit antwoord zal de firma steeds de gegevens vermelden van de 'Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen'. De client kan dan de ombudsdienst contacteren.

Het adres van de Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
tel: +32 2 545 77 70
fax: +32 2 545 77 79
email: Ombudsman@ombfin.be
http://www.ombfin.be

Let wel: de ombudsdienst is pas bevoegd, volgens haar eigen regels, als de bovenstaande procedure is doorlopen. De ombudsdienst vraagt dan ook een kopie van alle relevante communicatie omtrent de klacht.

Wij maken graag tijd voor u