Menu
PORTFOLIO ACCESS

Puur & persoonlijk vermogensbeheer

Vermogensbeheer bij Leo Stevens & Cie is ruimer dan enkel het beheren van een portefeuille. We werken vanuit een eigen filosofie die gericht is op het creëren van duurzame meerwaarde voor alle betrokkenen. Zo werken we...

… op een onderbouwde manier.

  • We voeren onze analyses zelf uit.
  • Deze analyse gekoppeld aan een principieel risicobeheer optimaliseert het rendement van uw portefeuille. Wij vermijden valkuilen en helpen u zodoende uw patrimonium duurzaam uit te bouwen.

… op uw maat.

  • We werken vooral met individuele lijnen. Wanneer we kiezen voor fondsen, gebeurt dit binnen een 'open architectuur' benadering.
  • Vermogensbeheer gebeurt uiteraard in nauw overleg.
  • We beheren uw vermogen in functie van uw familiale situatie, behoeften, risicoprofiel en doelstellingen en houden zo rekening met zowel ratio als emotie.

… samen met u, in alle transparantie en vertrouwen.

  • We verkiezen open persoonlijke communicatie.
  • We rapporteren driemaandelijks op een heldere manier over uw portefeuille.
  • Ook via webportfolio kan u online uw portefeuille te allen tijde raadplegen en houdt u zicht op uw vermogen.

“Een eerlijke dienstverlening op maat veronderstelt een persoonlijk engagement,
om met gedrevenheid en bekwaamheid toegevoegde waarde te bieden.”

Onze diensten versterken elkaar

Wij maken graag tijd voor u