Menu
LS CONNECT

Betrouwbaar institutioneel beheer

Leo Stevens & Cie is een betrouwbare partner voor institutionele beleggers zoals VZW’s, stichtingen en congregaties.

De dienstverlening aan institutionelen kan de vorm aannemen van een discretionair vermogensbeheer. Leo Stevens & Cie treedt hierbij op als vermogensbeheerder om binnen het kader van duidelijke afspraken rond risicobeheer en cashflowbehoeften de financiële doelstellingen van de cliënt te realiseren. Instellingen die ervoor kiezen zelf het financieel beheer van hun vermogen te voeren, in overleg met specialisten van Leo Stevens & Cie, kunnen opteren voor de dienst van vermogensbegeleiding. Institutionele cliënten hebben inzake bewaargeving steeds de keuze. Leo Stevens & Cie kan zelf de bewaring van de effectenportefeuille waarnemen en rekent hiervoor geen bewaarloon aan. Kiest de cliënt voor een andere depositaris, dan kan dit ook.

“Het is een formule gebaseerd op waarbij én de client én Leo Stevens & Cie samen actief de doelstellingen van het beheer trachten te realiseren."

Institutionele vermogensbegeleiding is een formule die bijzonder aanslaat bij instellingen die vanuit de aard van hun organisatie de mogelijkheid hebben om mee ‘het beheer’ van hun portefeuille op het terrein gestalte te geven en dit ook wensen. Leo Stevens & Cie neemt het gespecialiseerd advies voor zijn rekening; de institutionele cliënt neemt echter de beleggingsbeslissingen. Als getuigenis van hoe vermogensbegeleiding bij Leo Stevens & Cie wordt ervaren, laten we een belangrijke institutionele cliënt aan het woord.

Onze diensten versterken elkaar

Wij maken graag tijd voor u