Menu
LS CONNECT

Estate planning

De dienstverlening die Leo Stevens aanbiedt in de begeleiding van haar cliënten omvat ook estate planning. We laten ons daarbij niet enkel door fiscale overwegingen inspireren.

Een goede financiële planning is erop gericht om onaangename verrassingen te vermijden en de toekomst optimaal voor te bereiden. Een goede planning gaat dan ook verder dan het vermogensaspect en draagt ook zorg voor de totaalsituatie van de familie, met respect voor alle betrokken partijen en met de nodige aandacht voor het emotionele naast het zakelijke. Wij houden dan ook rekening met de persoonlijke en de ruimere familiale behoeften, verwachtingen en doelstellingen – vandaag en in de toekomst.

Het sluitstuk van een financieel plan vinden we terug in successieplanning waarbij Leo Stevens u bijstaat om de overdracht van uw vermogen, bij leven en overlijden, zo harmonieus mogelijk te doen verlopen. Zo zal een goede successieplanning in de eerste plaats zorgen dat conflicten tussen erfgenamen worden vermeden en dan pas zal de bekommernis komen om dit zo fiscaal gunstig mogelijk te verwezenlijken. Maar ook op andere scharniermomenten in het leven kunnen financiële levensvragen de kop opsteken.

"We besteden ruime aandacht aan de gevoeligheden en emoties
die onlosmakelijk samenhangen met uw vermogen.
Respect en eerbied voor álle partijen zijn hierbij van het allerhoogste belang."

Ingrid Stevens

Onze diensten versterken elkaar

Wij maken graag tijd voor u