Menu
LS CONNECT

Verlaagde Franse bronbelasting

Verlaagde bronbelasting op dividenden van Franse aandelen - Vereenvoudigde procedure.

Indien u als natuurlijke persoon of als rechtspersoon één of meerdere aandelen van Franse oorsprong in portefeuille heeft voor een bedrag van meer dan 25.000 EUR, en hierop doorgaans dividenden ontvangt ten bedrage van meer dan 625 EUR bruto per jaar (= +/- 2.5% bruto dividendrendement) dan kan het de moeite lonen gebruik te maken van onderstaande procedure om van de verlaagde Franse bronbelasting te genieten.

Opgelet: het gaat hier enkel om dividenden van Franse aandelen.

Interesten op obligaties of dividenden van beleggingsfondsen, zelfs van Franse oorsprong, zijn niet betrokken. Uw relatiebeheerder zal u graag helpen bij het bepalen van uw standpunt.

Dividenden van buitenlandse vennootschappen worden tweemaal belast: de eerste keer aan de bron in het buitenland, en de tweede keer in België door inhouding van 30% roerende voorheffing.

In Frankrijk bedraagt die eerste bronbelasting normalerwijze 30%. Maar goed nieuws op dat vlak voor beleggers. De Franse bronbelasting kan op vrij eenvoudige wijze verlaagd worden tot:

  • 12,8% voor natuurlijke personen;
  • 15,0% voor rechtspersonen.

Wat moet u hiervoor doen?

1) Zelf het formulier Doc5000 invullen en ondertekenen.

Een voorbeeld van hoe dit document door u moet ingevuld worden, vindt u hier terug. Alle velden die u dient in te vullen, hebben we in geel aangeduid voorafgegaan door een rood sterretje.

U vindt op onze website eveneens een blanco formulier waarop u al uw gegevens kan invullen. U kan dit makkelijk afdrukken en vervolgens invullen.

  • Doc5000 blanco (download)
  • Doc5000 blanco digitaal (download)
  • Let op, u dient alle gegevens in drievoud in te vullen (van pagina 1 tot en met pagina 6)

2) Bent u een rechtspersoon...

...dan dient u eveneens het “Fiscaal attest rechtspersoon” af te drukken en in te vullen.

  • Fiscaal Attest Rechtspersoon - Blanco (download)
  • Fiscaal Attest Rechtspersoon - Voorbeeld (download)

3) Vervolgens gaat u langs uw lokaal belastingkantoor

Zij zullen vak IV van het Doc5000 formulier invullen, ondertekenen en afstempelen. En dat driemaal.

  • Het exemplaar waar bovenaan links staat “Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst” blijft bij het Belgische belastingkantoor
  • Het exemplaar waar bovenaan links staat “Bestemd voor de Franse belastingdienst” bezorgt u zo snel mogelijk aan ons
  • Het exemplaar waar bovenaan links staat “Door de crediteur te bewaren exemplaar” is voor u bestemd.

4) Bent u een rechtspersoon...

...laat uw lokaal belastingkantoor dan uw “Fiscaal attest rechtspersoon” ondertekenen en afstempelen. Dit document bezorgt u zo snel mogelijk aan ons.

Alle documenten in orde?

Van zodra wij alle nodige documenten ontvangen hebben, bezorgen wij die aan onze depositaris. Na bevestiging van ontvangst door de depositaris, zal die het verlaagde brontarief onmiddellijk toepassen op alle toekomstige dividenduitbetalingen door Franse bedrijven.

Naast het tarief werd ook de geldigheid van het Doc5000 veranderd. Het Doc5000 ‘bewijs van woonplaats’ formulier is vanaf nu drie jaar geldig.

Omdat de vereenvoudigde procedure veel administratief werk voor ons meebrengt, zijn wij genoodzaakt voor deze dienstverlening een jaarlijkse kost te vragen van 100 EUR.

Onze diensten versterken elkaar

Wij maken graag tijd voor u