Menu
LS CONNECT

Compliance en risicobeheer

Naast de permanente interne controle, compliance rapporten, interne auditverslagen en de controle uitgevoerd door de bankrevisor, houden twee nationale toezichthouders het toezicht op de werkzaamheden van een beursvennootschap.

Dit toezicht verloopt sinds één april 2011 volgens het 'Twin Peaks' - of tweepolig model met twee autonome toezichthouders, namelijk de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, kort FSMA, die elk specifieke doelstellingen nastreven.

Elke beursvennootschap dient erkend te zijn door de Nationale Bank van België. Er zijn organisatorische en kapitaalsvereisten waar een beursvennootschap moet aan voldoen. Onze beursvennootschap is gespecialiseerd in vermogensbeheer, orderuitvoering en adviesverlening. Wij zijn geen kredietinstelling, niet actief in beursintroducties, gestructureerde producten of kredietverlening.

Bij het openen van een rekening bij een beursvennootschap wordt een contract door beide partijen ondertekend dat de rechten en plichten van beide partijen duidelijk omschrijft. De Europese Mifid regelgeving (in werking sinds 1 november 2007) hebben meer transparantie en een betere beleggersbescherming met zich mee gebracht, wat vertaald is in de verschillende bijlagen van het clientencontract: Algemene voorwaarden en Financiële instrumenten, verrichtingen en markten.

Elke cliënt wordt ook geïnformeerd over het beleid dat zijn of haar financiële instelling voert:

Bekijk hier een volledig en gedetailleerd overzicht van onze tarieven.

Hoewel we bij Leo Stevens & Cie er alles aan doen om onze cliënten zo goed mogelijk te bedienen, is het mogelijk dat er een onenigheid bestaat. In eerste instantie is uw relatiebeheerder het aansprekingspunt. Als het probleem naar uw voldoening niet volstaat, dan kan u deze procedure volgen om een klacht te formuleren.

Onze diensten versterken elkaar

Wij maken graag tijd voor u