Menu
LS CONNECT

Gespreide belegging in aandelen met focus op lange termijn

Bevek LS VALUE streeft naar kapitaalgroei op lange termijn waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. Het omvat 3 verschillende compartimenten: Equity Global, Equity DBI en Equity European Small & Midcap.

Bekijk de meest recente koers

LS VALUE

Bevek LS Value is een instelling voor collectieve belegging (ICB) van het type Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK). De financiële beheerder van de bevek LS Value is Capfi Delen Asset Management nv die het beheer van de beleggingsportefeuille delegeert aan Leo Stevens & Cie nv. De financiële dienst en bewaring van de bevek LS Value worden waargenomen door KBC Bank nv. Het commercieel beheer wordt gedelegeerd aan Leo Stevens & Cie nv.

TRANSPARANT BEHEER

Het is de missie van Leo Stevens om haar cliënten – gegeven een bepaald risicoprofiel - een zo adequaat mogelijk potentieel rendement te bieden. Leo Stevens heeft steeds gekozen voor transparantie in het beheer van portefeuilles. Individuele posities van aandelen en obligaties zijn daarbij de gebruikelijke bouwstenen. Principieel is Leo Stevens voorstander van deze aanpak, maar in bepaalde gevallen is een belegging via een kapitaliserend aandelenfonds meer aangewezen. Met aandelenfonds wordt er bedoeld een ICB (instelling voor collectieve belegging).

Door in te spelen op marktopportuniteiten en wijzigende trends zal er een actief beheer plaatsvinden. Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: obligaties, converteerbare obligaties, opties of cash.

In dit kader kan het voorkomen dat, ingevolge de marktomstandigheden, er hoge cashposities aangehouden worden.

LS Value Equity

“De Bevek LS Value biedt een ruime geografische en sectorale spreiding. Zoals de naam van de bevek doet vermoeden, gaat Leo Stevens steeds op zoek naar bedrijven die bekwaam zijn waarde creëren.”

De beheersaanpak streeft naar de creatie van waarde maar heeft oog voor risicobeheersing en een 'margin of safety' op het gebied van o.a. waardering, solvabiliteit, concurrentieel voordeel, dividend, kwaliteit van het management en corporate governance. Dit betekent dat de beheerder - Leo Stevens - in de analyse eerst kijkt naar het neerwaarts risico en pas daarna naar het potentieel van het bedrijf, met voldoende vergoeding voor het gelopen risico.

De 3 compartimenten streven naar kapitaalgroei over de langere termijn en bijgevolg is de aangeraden beleggingshorizon 5 jaar of meer.

LS VALUE EQUITY GLOBAL

Raadpleeg hier de:

LS VALUE EQUITY DBI

Raadpleeg hier de:

LS VALUE EQUITY EUROPEAN SMALL & MID CAP

Raadpleeg hier de:

ALGEMENE INFORMATIE

Raadpleeg hier de:

LS Value Equity Global

NAV 20/09/2023
Klasse A/Kapitalisatie 172,39 EUR
Klasse A/Distributie 169,69 EUR
Klasse C/Kapitalisatie 89,62 EUR
Klasse C/Distributie 88,79 EUR

LS Value Equity DBI

NAV 20/09/2023
Klasse A/Distributie 114,75 EUR
Klasse C/Distributie 115,46 EUR
Klasse I/Distributie 116,54 EUR

LS Value Equity Small and Mid Cap

NAV 20/09/2023
Klasse A/Kapitalisatie 102,96 EUR
Klasse A/Distributie 102,55 EUR
Klasse C/ Kapitalisatie 100 EUR
Klasse C / Distributie 76,97 EUR