Menu
PORTFOLIO ACCESS

Rendement & waardecreatie

Het is de missie van ons beleggingscomité om onze cliënten —gegeven een bepaald risicoprofiel— een zo adequaat mogelijk rendement te bieden. Dat rendement dient bovendien duurzaam te zijn...

… duurzame resultaten hebben immers een groot positief samengesteld effect.

In onze selectie van uw beleggingen gaan we op zoek naar bedrijven die bekwaam zijn waarde creëren. Uw beleggingen worden hoofdzakelijk gekozen in functie van langetermijn thema’s na een grondige analyse van de activiteiten en de financiële structuur. Mits verrekening van een bepaalde margin of safety worden beleggingen opgenomen die in vergelijking met hun sectorgenoten beschikken over sterke competitieve voordelen, een solide financiële draagkracht en genieten van een fundamentele relatieve onderwaardering.

De analyse van de fundamentele cijfergegevens bestrijkt de volledige jaarrekening en periodieke rapporteringen maar eveneens de buitenbalansverplichtingen, optieplannen,... Ze gaat ook gepaard met gesprekken met de bedrijfsleiding, sectorvergelijkingen, marktstudies, e.d.

"Wij beheren uw vermogen zoals we het voor onze kinderen zouden doen:
we vermijden excessief risico, beleggen in bedrijven die op een duurzame manier bekwaam zijn waarde creëren en letten op de kosten."

LS VALUE EQUITY is ons aandelenfonds dat streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds biedt een ruime geografische en sectorale spreiding.

Meer info over LS VALUE EQUITY

Onze diensten versterken elkaar

Wij maken graag tijd voor u