Menu
LS CONNECT

Rendement & waardecreatie

Het beleggingscomité van Leo Stevens heeft een duidelijke missie: onze cliënten (binnen een bepaald risicoprofiel) een zo adequaat mogelijk potentieel rendement bieden. Datzelfde potentieel rendement moet bovendien uiterst duurzaam zijn. Ontdek hoe we die mooie missie ten volle uitspelen.

Duurzaam als drijver voor een positief effect

De duurzame resultaten waar we naar streven hebben immers een groot potentieel rendement. We proberen in onze selectie van beleggingen dan ook te zoeken naar bedrijven die bekwaam waarde creëren. Uw beleggingen worden daarom gekozen in functie van de lange termijn, na een grondige analyse van de activiteiten en financiële structuur.

"Wij beheren uw vermogen zoals we het voor onze kinderen zouden doen: we vermijden excessief risico, beleggen in bedrijven die op een duurzame manier bekwaam zijn waarde creëren en letten op de kosten."
Marc Stevens

Veiligheidsmarge

Ons team houdt rekening met een bepaalde veiligheidsmarge om beleggingen op te nemen. Tijdens een vergelijking met hun sectorgenoten gaan we op zoek naar:

  • sterke competitieve voordelen
  • solide financiële draagkracht
  • fundamentele relatieve onderwaardering

De analyse van de fundamentele cijfergegevens behandelt de volledige jaarrekening en periodieke rapporteringen, maar ook de buitenbalansverplichtingen, optieplannen,...

Ze gaat daarnaast ook gepaard met gesprekken met de bedrijfsleiding, sectorvergelijkingen, marktstudies, …

Onze diensten versterken elkaar

Wij maken graag tijd voor u