Menu
LS CONNECT
Kent u Barokke Influencers al?

Kent u Barokke Influencers al?

Ingrid Stevens is bestuurder en vennoot van Leo Stevens Private Banking. Daarnaast zetelt ze als bestuurder in de Raden van Bestuur van het KMSKA en Herita.

Een hart voor cultuur

U werkt voor een private bank, maar u heeft een groot hart voor cultuur. Hoe is dat zo gekomen?

‘Als bestuurder en vennoot van Leo Stevens Private Banking ben ik al jaren betrokken bij het beheer van de vermogens van de Universiteit van Antwerpen en indirect ook van UCSIA. Wij werken al jaren samen. Ikzelf voel me in de eerste plaats ook een ‘Ufsiaan‘. Ik ben er gepokt en gemazeld en daar ook afgestudeerd in de richting TEW-Financiering. Na mijn studies ben ik in het familiebedrijf gestapt en begin maart vierden we ons 75-jarig bestaan. De vierde generatie staat intussen ook al klaar. Enkel en alleen het centen- en procentenverhaal heeft mij nooit echt kunnen bekoren daarom dat ik altijd de nadruk leg op de mensgerichte aanpak nl. het ontzorgen van de cliënt. Daarnaast heb ik ook altijd een passie gehad voor kunst en cultuur en zo kwam het dat ik jaren geleden startte als jurylid van de Museumnacht. Daarna ben ik bestuurder geworden van de Museumstichting – toen nog het Fotomuseum – het Diamantmuseum en het Modemuseum. Intussen ben ik sinds een paar jaar bestuurder van het Koninklijk Museum van Schone Kunsten van Antwerpen. En nog niet zo lang geleden ook bestuurder van Herita. Ik nam dus naast de private bankingactiviteiten ook mijn maatschappelijk engagement op. En dan heb ik het niet alleen over fondsenwerving, want als private banker word je altijd overstelpt met vragen voor sponsoring. Die vragen zijn er uiteraard ook, maar ik heb het altijd veel interessanter gevonden om een engagement op te nemen en mee in het bestuur te stappen. Een – vrijwillige – bijdrage leveren aan de maatschappij, dat vind ik belangrijk. Ik heb al zoveel gekregen, waarom kan ik niets terugdoen? Ik vind dat ik nu ook een veel betere bestuurder ben in mijn eigen bedrijf, doordat ik bestuur in de culturele sector en daar ook veel leer.’

Wat drijft u in uw culturele engagement?

‘Het is al jaren mijn missie geweest om de link te zijn tussen de ondernemerswereld en het museale en culturele veld. Ik voelde al lang dat ik hen meer wilde verbinden. Vandaag is die samenwerking urgenter dan ooit doordat er minder en minder geld van de overheid naar de culturele sector gaat. Ik denk als bestuurder daarom ook graag mee op strategisch vlak en over efficiëntieverbetering. Ik kom natuurlijk uit de financiële sector en in het museum kan ik die expertise inzetten om mee op de centen te letten. Op het werk breng ik dan weer wat meer cultuur binnen. Zo is de cirkel rond voor mij. Ik krijg daar ook heel veel energie van. Die twee werelden mogen clashen. Dan wordt het interessant.’


Benieuwd naar de link tussen de twee werelden? Lees het volledige artikel hier.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u