Menu
LS CONNECT
Waan u als God in het buitenland

Waan u als God in het buitenland

Waar moet je aan denken als je vastgoed wil kopen in het buitenland? Italië en Portugal komen deze keer aan bod.

De lente komt eraan! Tijd om de tuin in orde te maken maar ook het moment om misschien stilletjes te dromen van uw eigen stekje in het buitenland. Net zoals Inge en Johan -woonachtig in het Vlaamse Gewest- die overwegen om iets aan te kopen in Italië of Portugal en zich afvragen met welke zaken zij rekening moeten houden.

Belgische zijde van het verhaal

Laten we eerst stilstaan bij de Belgische kant van deze aankoop want vergis u niet: de aankoop van buitenlands vastgoed heeft wel degelijk fiscale gevolgen in België.

Eerst en vooral zullen Inge en Johan hun nieuwe aanwinst moeten melden aan de Belgische fiscus. Vervolgens zal de Administratie Opmetingen en Waarderingen (i.e. het vroegere Kadaster) overgaan tot het vaststellen van het Kadastraal Inkomen (KI) van het buitenverblijf (= nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022 - Inkomsten 2021).

Het is dit bedrag dat Inge en Johan jaarlijks zullen moeten opnemen in hun aangifte Personenbelasting. De fiscus zal dan op basis van deze gegevens zelf de belastbare basis berekenen door het KI enerzijds te verhogen met 40% en anderzijds te indexeren.

Maar er is ook goed nieuws! Lees het hier in het volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u