Menu
LS CONNECT
Bankentoezichthouder weer in snelheid gepakt?

Bankentoezichthouder weer in snelheid gepakt?

Aanvankelijk ging dit artikel een uitgebreide vergelijking brengen tussen de moeilijke beursperiode die we momenteel meemaken en de oliecrisis midden jaren '70, toen we in het westen een periode van economische stagflatie beleefden. Nu het Amerikaanse bancaire systeem sinds midden maart opnieuw onder grote druk staat, werd die planning helemaal overhoop gehaald. Deze gebeurtenissen zijn immers te belangrijk om zomaar links te laten liggen. Des te meer gezien de crisis heel snel de oceaan overstak om zo ook het Europees systeem te besmetten, met de noodgewongen redding van Credit Suisse als voorlopig orgelpunt.

Wat is er gebeurd?

Silicon Valley Bank (SVB) richt zich, zoals de naam al doet vermoeden, voornamelijk op de lokale technologiespelers en start-ups in de technologie- en biotechsector in het bijzonder. Volgens sommige bronnen behoort de helft van de startende tech- en biotechbedrijven in de VS tot het klantenbestand van SVB1. Eind 2022 had SVB voor 173 miljard USD zicht- en spaardeposito’s op de balans staan. Heel vaak ging het om geld dat de techklanten hadden opgehaald met kapitaalrondes en er geparkeerd hadden. De SVB-groep is met filialen aanwezig in Canada, het VK, Duitsland, Denemarken, Zweden, Ierland, India, Israël, China en Hongkong. Ze telt zowat 8.500 medewerkers. De bank was rendabel en goed gekend binnen zijn nichemarkt.

Een belangrijk pijnpunt was dat SVB het grootste deel van haar inkomsten haalde uit de rentemarge, door klantendeposito’s te beleggen in langlopend waardepapier, hoofdzakelijk overheidsobligaties en hypotheekobligaties. Hoewel gepercipieerd als ‘veilige beleggingen’ bleek dit achteraf de achilleshiel. Want toen de Amerikaanse FED afstapte van haar goedkope geldbeleid en de rente hard optrok in de strijd tegen inflatie, had dat een serieuze impact op de waardering van de obligatieportefeuille. Silicon Valley Bank leed zo afgelopen jaar een verlies van 250 miljoen USD. Een jaar eerder was er nog 1,2 miljard USD winst.

Wat dan met jonge bedrijven? En hoe reageren de autoriteiten hierop? Dat lees je hier.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u