Menu
LS CONNECT
Gluren bij de buren

Gluren bij de buren

Nieuws van onze overbuur en over projecten waar het KMSKA bij betrokken was en is.

Laat het beest in je los

Op 23 april is het opnieuw Erfgoeddag. Thema van dit jaar is ‘Beestig!’. Aan dieren geen gebrek in en om het museum. Medewerker An Sijsmans van Publiekswerking kon dan ook makkelijk een divers programma samenstellen. Mét een actualiteitsgehalte.

De voorbije jaren kwam de drastische terugloop van het insectenbestand regelmatig in het nieuws. Wim Veraghtert, wetenschappelijk medewerker bij Natuurpunt, kijkt met bezoekers naar bloemstillevens uit de 17de eeuw. Die krioelen van de vlinders, spinnen, kevers en libellen. Veraghtert gaat na hoe realistisch de insecten en spinnen geschilderd waren en of we ze vandaag nog ergens aantreffen.

In het restauratieatelier vertelt Gwen Borms alles over producten van dierlijke afkomst die onmisbaar zijn bij het restaureren en over pigmenten als beenderzwart, die inmiddels synthetisch aangemaakt worden. Collectieonderzoeker Véronique Van Passel heeft het in de tuin over de dierenliefde van beeldhouwer Josuë Dupon, bij de sculptuur Gier die zijn prooi verdedigt. Ook het open atelier en Radio Bart staan op 23 april helemaal in het teken van dieren.

Meer lezen? Check dan zeker het volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u