Menu
LS CONNECT
Antwerpse private bank Leo Stevens beheert de vermogens van de rijkste families: “Onder de 250.000 euro open je hier geen rekening”

Antwerpse private bank Leo Stevens beheert de vermogens van de rijkste families: “Onder de 250.000 euro open je hier geen rekening”

Antwerpse private bank Leo Stevens beheert de vermogens van de rijkste families: “Onder de 250.000 euro open je hier geen rekening”

Leo Stevens Private Banking viert zijn 75e verjaardag. De Antwerpse vennootschap is een van de laatste nichespelers in private bankensector, en een die bovendien nog eens bijna volledig in handen is van de familie Stevens zelf. “Laat de rest maar groeien, dan is er meer plaats voor ons.”

Het verhaal van Leo Stevens Private Banking start in 1948, wanneer Alfons Stevens aan de slag gaat als ‘wisselagent’ op de beurs van Brussel en Antwerpen. Zijn zoon, Leo Stevens, zal zich focussen op de goudhandel, met een wisselkantoor in de Diamantbuurt. Wanneer in 1987 de derde generatie van de familie aan boord komt, met zus en broer Ingrid en Marc Stevens, wordt het familiebedrijf in twee gesplitst: het wisselkantoor, vanaf dan ‘Stevens Exchange’ en een beursvennootschap voor de handel in aandelen en obligaties. “Gaandeweg zijn we dan uitgegroeid van beurshandelaar naar vermogensbeheerder”, zegt Ingrid Stevens, vandaag niet-uitvoerend bestuurder bij Leo Stevens Private Banking. “Het jaar 1996 was daarbij een scharniermoment. Toen zijn we aangesteld als een van de vermogensbeheerders van de Antwerpse Universiteit. Dat zijn we vandaag nog steeds.”

Ben je benieuwd naar de rest van het artikel? Lees het dan hier in de Gazet van Antwerpen.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u