Menu
LS CONNECT
Vermogensbeheerder Leo Stevens heeft ook afdeling voor kunst

Vermogensbeheerder Leo Stevens heeft ook afdeling voor kunst

Vermogensbeheerder Leo Stevens heeft ook afdeling voor kunst

De Antwerpse vermogensbeheerder Leo Stevens start met LS Art, een adviestak voor het beheer van kunstwerken.

“Heel wat van onze klanten hebben al een kunstpatrimonium, maar zitten met veel vragen over technische en financiële beheerskwesties”, stelt Ive Mertens, de CEO van de private bank. “Daarom brengen we dit soort vermogensadvies voortaan onder in een aparte tak.”

Leo Stevens zal de klanten adviseren over de fiscale en vennootschapsrechtelijke aanpak van de aankoop, het beheer en de overdracht van kunstwerken. Ook de bewaring en de verzekering van kunst behoort tot het advies. Raad over de keuze van kunst zal LS Art niet geven. “Al heeft onze bestuurder Ingrid Stevens als bestuurder van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen wel een internationaal netwerk van specialisten met wie ze onze klanten in contact kan brengen”, aldus Mertens. “LS Art is onderdeel van de beleving die we de klant willen leveren. Andere vermogensbeheerders organiseren golftoernooien, paardenwedstrijden of rally’s. Wij zetten liever activiteiten rond kunst op poten.”

Benieuwd naar de rest van het artikel? Lees hier het volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u