Menu
LS CONNECT
Beursvennootschap Leo Stevens vier keer groter met helft aantal klanten

Beursvennootschap Leo Stevens vier keer groter met helft aantal klanten

De Antwerpse beursvennootschap Leo Stevens verviervoudigde de voorbije tien jaar in omvang, met de helft van het aantal klanten. Ondanks tal van huwelijksaanzoeken staat de Antwerpse speler op zijn onafhankelijkheid.

Leo Stevens riep dinsdag de pers samen om zijn 75ste verjaardag in de verf te zetten. De beursvennootschap is in handen van de derde generatie. Ingrid Stevens en haar broer Marc controleren 95 procent van het kapitaal, maar zetelen alleen nog als bestuurder. Ingrids dochter Margot Bertels is als telg van de vierde generatie tot de directie toegetreden. De CEO, Ive Mertens, en de voorzitter van de raad van bestuur, Jean Sonneville, hebben geen familiale banden.

‘We zijn de voorbije jaren sterk gegroeid. Op eigen kracht’, zegt Mertens. ‘De functie van broker hebben we opgegeven. Die markt is ingenomen door de onlinespelers. Daardoor is ons aantal klanten in tien jaar gehalveerd. Maar het vermogensbeheer is verviervoudigd naar 1,2 miljard euro. Het aantal werknemers is verdubbeld tot veertig.’

Benieuwd naar de rest van het artikel? Lees het dan hier in De Tijd.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u