Menu
LS CONNECT
Beleggen in de toekomst: Thema Outsourcing

Beleggen in de toekomst: Thema Outsourcing

Thematisch beleggingsproces: het principe

De voorbije Focus edities hebben we jullie ingewijd in de algemene principes van het beleggingsproces van Leo Stevens en stonden we telkens stil bij een bepaald thema. Bij wijze van opfrissertje hier een laatste keer onze algemene principes: we gaan uit van bepaalde grote megatrends die ons leven en maatschappij bepalen en sturen. Vervolgens definiëren we een 6-tal thema’s die door deze megatrends gestuwd worden. Om uiteindelijk tot interessante investeringstopics en ideeën te komen. Het resultaat is een selectie van individuele aandelen en/of gediversifieerde fondsen van aandelen, waarvan we het groeipotentieel hoog inschatten. In grafiek 1 zie je de schematische voorstelling van dit proces, afgebeeld volgens het schilmodel.Concreet gaan we uit van twee grote megatrends die onze maatschappij bepalen en sturen, namelijk een grote demografische evolutie en een ingrijpende technologische (r)evolutie. De thema’s die hieruit voortkomen en volgens ons interessante investeringsopportuniteiten bieden zijn: technologie, duurzaamheid, gezondheid, luxe en vrije tijd, infrastructuur en outsourcing. De eerste 5 thema’s zijn in de voorbije Focus edities al de revue gepasseerd. Vandaag sluiten we de reeks af met het thema Outsourcing. En neen, dit zullen we niet uitbesteden maar hier zelf in het kort voor jullie beschrijven samen met enkele voorbeelden van investeringen die in dit thema passen.

Benieuwd naar de rest van artikel? Lees het hier verder.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u