Menu
LS CONNECT
Leo Stevens verwelkomt  nieuwe private bankers met tonnen ervaring

Leo Stevens verwelkomt nieuwe private bankers met tonnen ervaring

Goed plannen, investeren en adviseren vraagt huiswerk, zelfdiscipline en geduld. Om deze beloftes voor de toekomst te kunnen garanderen, hebben wij de voorbije jaren verder geïnvesteerd in kwaliteit in de vorm van human capital. Sinds begin 2021 hebben we maar liefst 20 nieuwe medewerkers aangeworven om onze huidige ploeg te versterken. Een kwaliteitsvolle ploeg van specialisten, ieder in hun domein, ten dienste van onze cliënten, elke dag opnieuw. We zijn dan ook trots dat we recent onze ploeg van private bankers nog verder hebben kunnen uitbreiden met vier nieuwe, sterke krachten met tonnen ervaring. We stellen ze graag even aan u voor.

Piet Loones

Piet Loones groeide op in Oostduinkerke maar verruilde na zijn studies West- voor Oost-Vlaanderen. Na een graduaat Marketing behaalde hij een Licentie in de Economische Wetenschappen aan de Université de Mons. Daar groeide zijn interesse voor cijfers en de passie voor economie. Ideaal om in de banksector aan de slag te gaan. Hij startte bij KBC in de universitaire ploeg en werd aansluitend trader in de dealingroom. Bij KBLux ging voor Piet een nieuwe wereld open als private banker, die hij verder exploreerde bij Puilaetco. In de zetel te Antwerpen werkte hij samen met onze CEO Ive Mertens. Na een periode van 12 jaar als regioverantwoordelijke Gent bij Merit Capital voelde zijn recente overstap dan ook als “thuiskomen bij oude bekenden”. Piet geraakte vooral gecharmeerd door de mogelijkheid om via Leo Stevens Private Banking zijn cliënten een degelijk en onafhankelijk advies te kunnen geven, omkaderd binnen een goede, professionele structuur.

Martine Smets

Martine kan terugblikken op ruim 30 jaren bankervaring. Haar professionele loopbaan kende een andere start want na haar studies wiskunde stond ze 4 jaar in het onderwijs. Om dan toch overstag te gaan voor de lokroep van de banksector. Marktenzalen en Private Banking zijn daarbij de rode draad. Eerst 13 jaar dealingroom KBC voor Institutional en Corporate Sales, gevolgd door 6 jaar in de marktenzaal van ING. Daar zette Martine vervolgens ook de eerste stappen in Private Banking en behaalde ze ook het certificaat van Certified Private Banker. Na een passage bij Van Lanschot Bankiers was Martine de voorbije 10 jaar regioverantwoordelijke Vlaams-Brabant bij Merit Capital. De waarden van Leo Stevens Private Banking, de onafhankelijkheid en het werken in teamverband waren voor haar de doorslaggevende factoren om voor Leo Stevens te kiezen.

Gwen Kemland

Private bankers en hun cliënten kunnen niet zonder degelijke ondersteuning. Daarom werd recent dan ook een extra private banking assistente aangetrokken: Gwen Kemland. Gwen is geboren en getogen in Herentals. Ze haalde een bachelor management assistant en viel in de prijzen met haar Engelstalige bachelorproef over het vredesproces in Noord-Ierland. Ze hield er een voorliefde voor het land aan over dat ze intussen al enkele keren bezocht, net als Groot Brittannië, Schotland en Australië. Eerdere werkervaring deed ze op bij BNP Paribas Fortis op de afdeling securities handling. Daarna volgde Rabobank.be, tot het bedrijf zich vorig jaar strategisch terugtrok uit België. Ze startte er met administratief werk maar “bemande” er uiteindelijk de cliëntendesk, wat ze ervaarde als boeiend en afwisselend werk. Dat belooft ook de nieuwe job bij Leo Stevens haar te leveren.


Benieuwd naar meer? Lees dan het volledige artikel.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u