Menu
LS CONNECT
Chips of semiconductoren, de olie van de 21ste eeuw.

Chips of semiconductoren, de olie van de 21ste eeuw.

Semiconductors, chips, halfgeleiders,... Je wordt er de laatste tijd van alle kanten mee bestookt. Waarom toch? Ze bepalen, meer dan enig ander product, onze samenleving.

Silicon Valley, het verleden

In 1955 start William Shockley, ex-hoofdonderzoeker bij het Amerikaanse Bell Labs, een eigen bedrijf in California: Shockley Semiconductor. Het bedrijf lag in Mountain View, dichtbij zijn bejaarde moeder.

Een semiconductor, bekend als een halfgeleider, is de basis van bijna alle eletronische producten. Ze zijn niet meer weg te denken in de meeste zaken die we dagdagelijks gebruiken. Vandaag vind je op één veel kleinere semiconductor gemakkelijk meer dan tien miljard transistors. Uit de schoot van Shockley Semiconductor ontsproot Fairchild Semiconductor door de beruchte ‘verraderlijke acht’. De feitelijke oprichting van Silicon Valley zoals we die vandaag kennen, wordt toegeschreven aan deze acht ingenieurs. Het woord Silicon komt voort uit de basisgrondstof die voor elke semiconductor tot op vandaag gebruikt wordt, crystalline silicon. Uit de voedingsbodem die Fairchild is, komt het ons wel bekende bedrijf Intel dan weer voort. Gordon Moore, die vandaag eerder bekend is om ‘Moore’s law', verlaat in ’68 Fairchild en start Intel. Moore’s law stelt dat het aantal transistors op een chip om de twee jaar zou verdubbelen. Dit is de onderliggende wetmatigheid die de technologische (r)evolutie van de afgelopen halve eeuw heeft vorm gegeven. Waar zit vandaag immers geen chip meer in? Van auto’s over speelgoed tot kernwapens. Allemaal komende uit de vallei rond Palo Alto omdat de moeder van W. Shockley daar woonde.

Vandaag kennen we de semiconductor sector als een globale, sterk verweven keten van design tot productie. Het zwaartepunt van onderzoek en ontwikkeling ligt nog steeds in en rond Palo Alto. De productie is echter al sinds 1962 deels uitbesteed. Om te beginnen ging Fairchild semiconductors zelf nog produceren in het goedkopere Hong Kong maar naarmate het productieproces complexer werd, zijn de meeste Amerikaanse semiconductor bedrijven een zogenaamde ‘fabless’ strategie gaan volgen waarbij de productie van semiconductoren werd overgelaten aan andere, meer gespecialiseerde bedrijven: ‘outsourcing’. De bekendste en belangrijkste producent is vandaag het Taiwanese TSMC, opgericht door een Chinese ex-werknemer van van het Amerikaanse Texas Instruments, Morris Chang. Alles in dienst van efficiëntiewinsten; ‘Just in Time’, herinnert u zich nog? Chris Miller, auteur van het boek ‘Chip War’, schrijft dat de uitvinding van de semiconductor een van de cruciale pilaren is geweest om de Amerikaanse suprematie na WOII te vrijwaren. Omdat chips in zowat elk product zitten, bepalen zij zowel de structuur van de globale economie als de geopolitieke balans. Wie de meest geavanceerde chips bezit, heeft het meest geavanceerde leger. Zolang de voorraadketen in handen was van bevriende landen en de minder bevriende landen zich bevoorraadden vanuit deze voorraadketen was er voor de Amerikanen geen vuiltje aan de lucht.

Benieuwd naar meer? In het artikel 'Chips of semiconductoren, de olie van de 21ste eeuw', gaan we dieper in op wat er zich afspeelt in China en Europa.

Lees het volledige artikel hier.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u