Menu
LS CONNECT
Wat brengt het Jaar van het Konijn ons?

Wat brengt het Jaar van het Konijn ons?

Het Jaar van het Konijn is een grote opluchting na het Jaar van de Tijger. Het Konijn staat immers symbool voor geduld, geluk en vrede en daar hebben we nu toch wel wat behoefte aan. Het jaar van het konijn zorgt vaak voor harmonie en groei. Denk maar aan het jaar 2011, dat terug opluchting bracht na de grote financiële crisis van 2008. Of ga terug naar 1999, toen we allemaal vol hoop naar de toekomst van het nieuwe millennium keken. Een nieuw jaar brengt steevast ook enkele (fiscale) nieuwigheden met zich mee. Wij geven een overzicht van wat enkele hiervan betekenen voor uw portemonnee.

Het notariaat wordt grondig hervormd.

Vastgoedakten - goedkoper vanaf 1 januari 2023

De aankoop van een woning en de financiering hiervan met een krediet wordt vanaf 1 januari 2023 goedkoper voor de kopers. Het moet wel gaan om de enige woning die de koper bezit en hij moet er zelf in wonen. Wie een woning koopt voor 100.000 tot 350.000 EUR, betaalt gemiddeld 1.000 EUR minder voor de aankoop en de financiering van zijn woning. Voor woningen tussen de 350.000 en 850.000 EUR wordt de korting gradueel verlaagd.

De korting bevat drie componenten: een vermindering van gemiddeld 10% op het ereloon van de notaris voor de koopakte, een vermindering van 20% op het ereloon van de notaris voor de kredietakte en een vast bedrag voor de dossierkosten die de notaris mag aanrekenen voor beide akten. Wat dit laatste betreft, gaat het om 750 EUR voor de eerste akte (verkoop of krediet) en 550 EUR voor de bijkomende akte (krediet, hypothecaire volmacht). Deze kortingen gelden enkel als de koper een natuurlijk persoon is en niet voor vennootschappen. De nieuwe tarieven gelden zowel voor verkopen uit de hand als voor openbare verkopen.

Benieuwd naar meer wijzigingen in 2023. Lees het volledige artikel hier.

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, verwachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Ook de moeite waard

x

zoeken

Wij maken graag tijd voor u